På jordomseiling etter råd fra mentor

Student Espen Myklebus og mentor Hans Jørgen Høy
Mentorprogram tilbys på bachelor i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen.

Lite visste Espen Myklebust at mentorprogrammet på Høgskolen i Sørøst-Norge skulle gi ham utfordringer i det Karibiske hav.


Tekst og foto: Ragne B. Hvidsten

Espen er bachelorstudent og går tredje året på økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen. Han er med i mentorprogrammet til høyskolen, og det mest konkrete resultatet av programmet vil trolig materialisere seg på Haiti, men først litt om mannen som har vært mentor for Espen.

Mentor Hans Jørgen Høy fra Drammen er en voksen mann med lang erfaring både fra yrkeslivet, og livet ellers. Begge deler har kommer godt med i rollen som mentor.

- Jeg hadde forventninger om at mentorprogrammet skulle gi meg noen gode samtaler og jeg har fått det, og mye mer. Hans Jørgen har gitt meg gode råd både på det personlige plan og det profesjonelle livet etter studiene, smiler Espen.

Et veivalg til sjøs


Master i utlandet, jobb eller jordomseiling var tre aktuelle veivalg for Espen etter å ha fullført studiet i økonomi og ledelse ved HSN nå i vår. Utenlandsstudier virket som det mest naturlige valget, men slik blir det ikke. Det får mentoren ta sin del av ansvaret for.

Til sommeren setter nemlig Espen sjøbein, og blir førstestyrmann på båten «S/Y Solskinn». Sammen med fire kamerater skal han seile verden rundt gjennom kanaler i Skottland, over Atlanteren og trolig via Nordishavet før de igjen setter beina på norsk jord. 

- Hans Jørgen var den sterkeste støtten jeg fikk i starten da denne ideen ble lansert. Han så muligheten som lå i en jordomseiling, men utfordret meg samtidig til å bruke turen til noe mer enn en lang ferie.

Det er her en avsidesliggende landsby på øya Haiti i den Karibiske hav kommer inn, et prosjekt i seile-prosjektet.

- Jeg er glad han har valgt å sette sjøbein. Det er nå han har mulighet til å realisere et slikt prosjekt, før forpliktelsene blir for store, sier Hans Jørgen. Mentoren har tydelig bidratt til at valget landet slik det har.

Mer enn ferie

En mentor skal både være støttende og utfordre litt, og det har skjedd i dette tospannet. Studenten ble utfordret til å bruke året på jordomseiling til noe mer enn en lang ferie.

- Espen har en sosial vinkling i mye av det han gjør. Jeg oppfordret ham til å finne et prosjekt han kan engasjere seg i underveis, forteller Hans Jørgen Høy.

Via den norske ambassaden på Cuba har han kommet i kontakt med et skoleprosjekt for barn som ikke har råd til å betale den offentlige skoleavgiften. Prosjekt Haiti har etablert et tilbud til disse barna, og skal nå bygge et samfunnshus på campus med ulike funksjoner i det samme lokalmiljøet.

Espen og mannskapet hans har som ambisjon å finansiere en viktig del av dette flerbrukshuset, i byen St Louis Sud.

Kjemien stemmer

Disse to er tydelig en god match. De har møttes seks ganger siden programmet startet i fjor høst, og praten har gått fint allerede fra det første møtet, ifølge dem selv. Det er grunn til å tro at de snakker sant.

- Jeg er veldig fornøyd med programmet og vil anbefale neste års studenter å delta. Det er godt å ha en nøytral arena hvor en kan være åpen, ærlig og reflektere sammen, men med en viss profesjonell avstand, sier Espen

Hans Jørgen nikker.

- Tillitsforholdet mellom mentor og studenten er viktig, understreker han.

- Jeg blir gjerne mentor neste år også. En mentor skal ikke være en ekspert, men du må like å snakke med andre mennesker. Dessuten er det en fordel å åpne seg litt, være litt personlig, sier Hans Jørgen.

Begge mener det er viktig å ta mentorprogrammet på alvor, gå inn med respekt for hverandre og følge opp avtaler.

- Programmet blir det en gjør ut av det selv. Mitt engasjement på Haiti er et direkte resultat av mentorprogrammet på HSN. Drømmen er å samle inn $15,000 (120 000 NOK) til å bygge og fylle en helsestasjon med nødvendig utstyr, medesiner og driftsmidler, forteller Espen.

Han er tydelig på at uten møtene med Hans Jørgen, ville dette ikke skjedd.

Espen inviterer spontant på båttur, og mentoren synes det er en spennende tanke. Blir neste møte på Haiti eller i en annen båthavn et sted i verden? Brått blir rollene byttet om. Nå er det mentoren som får en utfordring i fanget. Tar han den?

Kanskje et reisebrev vil gi svar, men uansett vil nok dette paret holde kontakten etter at mentorprogrammet er over.

Fakta om Mentorprogrammet

 • Tilbud til 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen.
   
 • Et samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Næringsforeningen i Drammensregionen.
   
 • Målet er å styrke samarbeidet mellom studenter og næringslivet i Drammensregionen.
   
 • Mentorprogrammet er lagt opp med både fellessamlinger og samtaler mellom mentor og student.

Hvem kan delta?

 • Mentorprogrammet e et tilbud til 3. års bachelorstudenter i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen.
   
 • Mentorene blir rekruttert fra medlemsbedriftene i Næringsforeningen i Drammensregionen og fra HSNs øvrige samarbeidspartnere.
   
 • Studentene har ulike interesser, bakgrunn og ambisjoner. Derfor søker vi etter mentorer fra ulike bransjer, bakgrunn, både offentlig og privat sektor.

Kontaktperson
Ansvarlig for mentorprogrammet: Trond I. Østgaard, e-post: trondio@hbv.no mob. 4117 4471.