Tilbyr mentorordning i Drammen

Trond I. Østgaard.  Foto
Studiekoordinator Trond I. Østgaard. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap ønsker å styrke kontakten mellom studentene og næringslivet. Derfor er et nytt mentorprogram utviklet for studentene i Drammen.


Tekst: Solveig Stormo Johansen

– Vi ønsker å la studenter i avgangsklassene i det 3-årige bachelorstudiet i økonomi og ledelse i Drammen få muligheten til å delta i dette spennende prosjektet, sier studiekoordinator Trond I. Østgaard.

Mentorprogrammet vil gi de utvalgte studentene mulighet til å knytte kontakter og skape nettverksrelasjoner med erfarne yrkesutøvere. Studentene bevisstgjøres i sine karriereplaner, og får en samtalepartner om karriereutvikling.

– Mange av studentene ønsker å diskutere om det er lurt å ta masterstudier etter bacheloren, enten direkte eller etter å ha jobbet litt først, og vil gjerne drøfte dette med en mentor, forteller Østgaard.

Han sier dette er et pilotprosjekt i Drammen, men at det kan bli aktuelt å utvide det til de øvrige campusene senere. 13 studenter har søkt om å få mentor i dette første kullet, og det tas sikte på at alle får delta.

Gjensidig læringsutbytte

Østgaard har god tilgang på mentorer som ønsker å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet. Mentorene skal være med på å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier.

– For mentorene er det nyttig å bli kjent med hva dagens studenter er opptatt av og hvordan de tenker. Mange mentorer er også faglig nysgjerrig og ser dette som en måte å holde seg faglig oppdatert på, sier Østgaard.

Han forteller at mange mentorer sier at de skulle ønske at de hadde fått tilbud om en mentor i egen studietid, og at de gjerne vil bidra til å muliggjøre dette for en av dagens studenter.

– Det kan også være en mulighet for å teste ut en fremtidig medarbeider, selv jeg vil understreke at mentorene ikke skal skaffe jobb til sin student. De skal «bare» være en samtaleparter, forklarer han.

Nytte og relevans for alle

Noen studenter ønsker seg konkret yrkes- eller bransjeerfaring hos en mentor, mens andre er mindre spesifikke og åpne for ulike typer bakgrunn. Østgaard forteller at de har lagt stor vekt på å skape nytte og relevans for alle parter i programmet, og har koblet studenter og mentorer som i størst mulig grad matcher hverandre faglig og interessemessig.

– En av studentene sa eksempelvis at han ønsket seg en mentor fra næringslivet med bakgrunn innen idrett, jus og økonomi. I dette tilfellet hadde en slik mentor ikke meldt seg, men da brukte vi nettverket vårt og forespurte noen vi kjenner med relevant bakgrunn. I dette tilfellet fikk vi raskt med en som er advokat og siviløkonom og med egen idrettskarriere. Full klaff med andre ord, sier Østgaard.