Universidad Pontificia Comillas

"The Value of Excellence". Høgskolen signerte avtale med UP Comillas i november, 2014, som åpner for muligheten til utveksling til dette universitetet for studenter fra en rekke fagretninger. Universitetet ligger i Madrid, Spania. Studenter fra Comillas er attraktive på jobbmarkedet, da universitetet er kjent for god kvalitet i undervisningen og dyktige forelesere og studenter. Dette i tillegg til at studiene er knyttet tett opp mot forberedelser for arbeidslivet.


Avtaletype: Erasmus
Land: Spania
Institusjonens hjemmeside: Universidad Pontificia Comillas
Kurskatalog: Programs for foreign students
Til inspirasjon:


seal

Informasjon

UP Comillas er det eneste spanske universitetet som ligger innenfor topp 100 på Times Higher Education Alma Mater Index: Global Executives 2013, med en 51.plass.

Universidad Pontificia Comillas tilbyr en rekke fag på engelsk, og tar i mot studenter fra mange land. Å reise på utveksling som Erasmusstudent hit, er økonomisk gunstig, da man får erasmusstipend, og bo- og levekostnadene er lavere enn i Norge. Det er i tillegg mulig å ta spanskkurs  og andre kortvarige kurs på sommeren.

Antall plasser

Erasmus+

  • 2 semesterplasser for ingeniørstudenter/industriell økonomi
  • 2 semesterplasser for humanistiske fag.
  • 2 semesterplasser for lærerstudenter.

Opptakskrav

Minimum 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole anbefales (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt).

Levert karakterutskrift og søknadsbrev innen fristen.

Språk

Engelsk og spansk.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert det søkes deretter videre om opptak ved Comillas. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Søknadsfrister Comillas:

  • Vårsemesteret: 1.november
  • Høstsemesteret: 1.juni

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ikke skolepenger, og får Erasmus-stipend.

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

UP Comillas har utarbeidet en oversikt over estimerte kostnader ved å studere og bo i Madrid.

Godkjenning av studiepoeng

1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. Man må ofte velge flere kurs ved Comillas for å få nok studiepoeng, enn man velger ved USN, da hvert kurs er mindre.

Semesterinndeling

  • Semester 1: Slutten av august
  • Semester 2: Begynnelsen av januar

Akademisk kalender 2016-2017

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan lese mer her og også ta kontakt med Comillas for mer informasjon.

Visum

Du trenger ikke visum for å studere i Spania.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring, samt at du må ha med ditt helsekort fra HELFO.

upcomillas

Lik USN utveksling på facebook