University of the Highlands and Islands

USNs studenter som vil studere på University of the Higlands and Islands studerer på Shetland College. Shetland er Storbritannias nordligste øyer og har sterke forbindelser til Norge og norsk kultur.


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside: University of the Highlands and Islands
Kurskatalog: Courses
Til inspirasjon:


 • For fagretningene: Folkemusikk, folkekunst.
   

  BREXIT:
  Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på campus for mer informasjon og mulige alternativer.

 • Karakterkrav: Ingen.
 • Språkkrav: For å kunne dra ut på Erasmus+, må du ta EUs elektroniske språktest med minimum B2 som resultat.
 • Skolepenger og finansiering: USN-studenter er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger. Studenter på Erasmus-utveksling får også Erasmusstipend. Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. 
 • Godkjenning av studiepoeng:  60 SCQF tilsvarer 30 studiepoeng.
 • Semesterinndeling: Semester 1: september - januar. Semester 2: februar - juni.
 • Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig.