University of Winchester

University of Winchester har lange tradisjoner når det gjelder å tilby utdanning av høy kvalitet. Men selv med sin lange historie, har universitetet noen av de mest moderne undervisningsfasilitetene i Storbritannia. Universitetet er en offentlig institusjon, og har over 600 internasjonale studenter fra 50 nasjoner, som bor og studerer sammen med de britiske studentene.


Avtaletype: Study Abroad
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside: University of Winchester
Kurskatalog: Moduler du kan velge
Til inspirasjon:


Utsikt winchester

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

Antall plasser

Ti plasser per år

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen

Språkkrav: ingen

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

Skolepengene for studieåret 2019/2020 er på GPB 6650 per semester. Studener fra USN får 10 % rabatt så skolepengesatsen blir dermed GPB 5985.

Semesterstudier støttes også Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

60 credits  tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September-desember
  • Vårsemester: Januar-mai

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Les mer om boligalternativene

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Storbritannia.

Forsikring og vaksiner:

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

University of Winchester anbefaler studenter å ta Meningitis ACWY vaksine.