Studentombud for fagskolene

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved fagskolene i Øst-samarbeid råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudtjenesten er lavterskel tilbud – ingen spørsmål er for små eller store!

Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Spørsmål og svar

Studentombud

  Maija Heinilä

Maija Heinilä

Telefon: +47 31 00 89 83 (kl. 08:00-13:00)

Mobil: + 47 40046005 (kl. 08:00-13:00)

E-post: fagskoleombud@usn.no

(OBS: bruk kontaktskjemaet for sensitive opplysninger)