Studentombud for fagskolene

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved fagskolene i Øst-samarbeid råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudtjenesten er lavterskel tilbud – ingen spørsmål er for små eller store!

Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Studentombudet er for deg som studerer ved fagskolene i Viken, Oslo, Vestfold & Telemark og  Innlandet, samt Norsk hestesenter, Norsk fagskole for lokomotivførere, Norges grønne fagskole - Vea og Fagskolen aldring og helse.   

Er du student ved USN finner du ditt ombud her.

Spørsmål og svar