Vil forandre verden med mikro- og nanoteknologi

Asim Noor har tatt master i mikro- og nanosystemteknologi på USN. Foto
MILJØUTFORDRINGER: Asim Noors masterprosjekt har potensial til å løse globale miljøutfordringer.

Asim Noor var i gang med å skrive masteravhandlingen i mikro- og nanosystemteknologi da han ble ansatt av selskapet NOAH, som håndterer miljøfarlig avfall.

For fem år siden bodde Asim Noor i Pakistan, der han jobbet i den petrokjemiske industrien. Han hadde vært interessert i nanoteknologi en tid, og i jakten på studier fant han USNs master i mikro- og nanosystemteknologi. Dermed bestemte Asim seg for å ta med familien og flytte til Norge.

Han sier masterstudiet handler om hvordan svært små komponenter blir designet og utformet, hva som karaktereriserer dem og hvordan de fungerer sammen i et komplett system.

– Jeg tror virkelig at denne teknologien har potensial til å forandre verden, på samme måten som elektrisiteten og internett gjorde.

Master i mikro- og nanosystemteknologi har flere mulige spesialiseringer. Asim valgte BioMEMS (biologiske/biomedisinske mikroelektromekaniske systemer), som er en spesialisering som bare tilbys ved USN i Norge.

– På BioMEMS har vi særlig jobbet med mikrobiologi og mikrofluidikk, i kombinasjon med medikamentlevering og diagnostikk, forteller Asim.

Inspirerende semestre

Hans fire semestre ved USN har vært travle.

– Det er inspirerende å studere ved et fakultet med forskere som er eksperter på sine områder. De motiverer oss til å stille spørsmål og lete etter nye løsninger, sier Asim.

Han sier en stor fordel ved å studere mikro- og nanosystemteknologi på USN, er all tiden studentene får bruke i laboratoriene.

– Dette fagfeltet krever at man jobber praktisk med problemene, derfor er det obligatorisk laboratoriearbeid. Jeg har brukt mange timer på laboratoriene, og det har vært helt avgjørende for læringen min.

Asim leverte masteroppgaven sin høsten 2020, etter fire semestre ved USN. Hans siste oppgave var å utforme en prototype som kan skille ut mikroorganismer og mikropartikler fra væsker som vann, olje og blod. Noor sier denne prototypen vil gjøre det mulig å separere, konsentrere og rafinere væskene i en uavbrutt operasjon, uavhengig av hvor mye mikropartikler eller forurensning de inneholder. Operasjonen kan også gjøres uavhengig av mengden væske, som kan variere fra noen milliliter til flere tusen liter.

– Gjennom å kommersialisere denne teknologien kan vi tilføre noe helt nytt både til medisinsk og industriell sektor, og takle utfordringene med å raffinere, separere og konsentrere slike væsker, sier Asim Noor.

Kan løse globale problemer

Asims veileder og professor ser store muligheter for løsningene hans innen oljeindustrien, gruvedrift på dypt vann, rensing av spillvann og ikke minst rensing av drikkevann.

– Oljeindustrien har et problem med å håndtere avfall fra prosessene sine, og det gir store kostnader, sier professor Frank Karlsen som er Asims veileder ved Institutt for mikrosystemer.

– Det ligger store muligheter i å kunne håndtere avfallet på en måte som gjør at man unngår forurensning, sier Karlsen.Professor Frank Karlsen - foto

Han mener teknologien som Asim har utviklet også kan brukes under utgraving av sedimenter på havbunnen i jakten på mineraler som for eksempel gull.

Over hele verden er det behov for håndtering av spillvann, og Karlsen mener Asims teknologi vil kunne gi vannverk en langt bedre kontroll over hva som virkelig skjer med vannet på molekylært nivå.

– Her er det store muligheter i å omdanne spillvannet til en bærekraftig ressurs for industrien, sier Karlsen.

I tillegg mener han teknologien som Asim har utviklet kan bidra til å løse globale problemer med rent drikkevann.

– Vi ønsker ikke å drikke kjemisk behandlet vann. Denne teknologien kan sjekke flere millioner liter vann i samme øyeblikk som det passerer, for å sikre at vannet ikke inneholder bakterier, virus eller parasitter som kan skade mennesker, sier professor Frank Karlsen.

Anbefaler masterstudiet

Det er bare noen uker siden Asim Noor leverte inn masteroppgaven sin, og han skal allerede starte i fulltidsjobb hos NOAH. Selskapet har spesialisert seg på behandling av farlig avfall og forurenset masse.

– Jeg har fått jobb som test-ingeniør hos NOAH, og prosjektet mitt her vil handle om å skille ut og rense salter fra heterogene blandinger, sier Asim.

Han er begeistret over å kunne bruke kunnskapen og ferdighetene som han har tilegnet seg på USN hos sin nye arbeidsgiver NOAH.

En av fordelene ved å velge master i mikro- og nanosystemteknologi på USN var at han kunne jobbe deltid samtidig som han studerte.  Asim mener både han selv og de andre studentene har tjent på kombinasjonen av jobb og studier.

– Mikro- og nanoteknologi er et fagfelt som vokser raskt, og det finnes mange jobbmuligheter både under og etter masterstudiet, sier Asim Noor. Han anbefaler dette studiprogrammet til studenter som har en bakgrunn fra biologi, fysikk, kjemi eller elektronikk.

Nå som masteravhandlingen er levert, og han har en fulltidsjobb å gå til, ser Asim Noor frem til litt rolig tid med familien.

– De siste to årene har vært intense. Nå skal jeg bli kjent med den nye jobben, bruke tid med familien min og utforske den norske naturen, med skoger og strender, sier Asim Noor.