Barnehagelærer

Barnehagelærer

Drammen - Heltid

Vi trenger alle superhelter, også de aller minste av oss. Bli barnehagelærer og skap en utfordrende, lærerik og trygg hverdag for barn gjennom lek og utforskning. Som pedagogisk leder får også du kompetanse til å lede personalgrupper.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 132
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 60
Legg varsel i kalenderen min

Heltid i Drammen

Ved campus Drammen tar du barnehagelærerutdanningen på heltid som en treårig bachelor. Du kan velge samme alternativ ved campusene Porsgrunn, Notodden og Vestfold.

Hvorfor barnehagelærerutdanning?

Vet du hva en barnehagelærer er? Det er den som gjenkjenner og dekker et barns behov for trøst og omsorg, slik at barnet opplever trygghet og kjærlighet selv om mor, far og andre foresatte ikke er tilstede. En barnehagelærer er den som lærer barnet å ta del i leken med de andre, slik at barnet utvikler forståelse for samspill og samarbeid. Det er den som utfordrer barnet til å ta det siste steget opp klatresteinen, slik at barnet får kjenne på mestringsfølelse og gleden av å nå et mål. En barnehagelærer er med andre ord et forbilde og en rollemodell. En superhelt for de aller minste av oss.

Dette lærer du 

På studiet tilegner du deg kunnskap om hvordan barn lærer, om hvordan de utvikler seg språklig og motorisk og om deres skaperevne og bevegelsesglede. I tillegg gir studiet lederutdanning, slik at du som har en lederspire i magen lærer om kommunikasjon og samspill mellom mennesker. Dette er kunnskap du kan bruke til å utvikle trygge og omsorgsfulle miljøer for ansatte.

Studiet gir deg gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider rundt det å jobbe med barn i barnehage. Det er 100 dager praksis i studiet. På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei til å bli barnehagelærer. 

Kunne du tenke deg å bli en betydningsfull helt, der din innsats og kunnskap om og for barn har en innvirkning på barns utvikling er dette studiet for deg. Barnehagelærerutdanning gir bachelorgrad og kompetanse slik at du blir kvalifisert til arbeid som pedagogisk leder, styrer, eller opptak til mastergrad i barnehagefeltet.

Se webinar om hvordan det er å studere bachelor i barnehagelærer.

Joakim skal bli influenser – en barnehagelærer!

Joakim vil bidra i samfunnet med et yrke som betyr noe. Trøste, engasjere og rettlede! Han vil bli en influenser. En barnehagelærer!

Kontakt med arbeidslivet

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året. Du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen. Barna og/eller praksislærer kan delta i eksamen eller prosjekter som foregår på skolen.

Praksisopplæringen skal omfatte minimum 100 dager, 95 dager i barnehage og fem dager med fokus på overgang og sammenheng mellom barnehage og skole.

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om lærerutdanningene. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnehagelærer i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

Eksterne søkere kan bare søke overflytting til barnehagelærerutdanning ved USN til tredje studieår. Mer om overgang/overflytting.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Legg varsel i kalenderen min

Flere av våre tilsvarende studietilbud