Elektronikkingeniør

Bachelor i ingeniørfag, elektronikkingeniør – Elektronisk systemdesign

Vestfold - Heltid

Elektronisk systemdesign er en av studieretningene i vår bachelor i elektronikk. I denne studieretningen ser vi nærmere på design av elektroniske systemer og hvordan disse kommuniserer med omverdenen.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Elektronisk systemdesign
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 024
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6

Dette lærer du i elektronisk systemdesign

Studieretningen elektronisk systemdesign handler om overgangen mellom elektronisk utstyr og datamaskinen og elementene som må til for å tilpasse brukerens behov og teknologi. Studiet gir bred kunnskap om elektroniske komponenter og fordypning innen elektroniske kretser og systemer for datastyring, mikrokontrollere og kommunikasjonsteknologi.

Spesialisering i elektronisk systemdesign er konsentrert om hvordan ulike elektroniske systemer kan designes. Den går i dybden på praktiske og mye brukte både analoge og digitale elektriske og elektroniske delsystemer. Sensorer inngår gjerne i et elektronisk system og det er derfor nødvendig å kjenne ulike sensorprinsipper og hvordan disse samhandler elektronisk. Elektronisk kommunikasjon, både trådløs og kablet samt analog og digital er også en viktig del i denne spesialiseringen.

Hvorfor elektronikkingeniør?

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen, har en elektronikkingeniør vært med på å lage. Tenk bare på mobilen din, datamaskinen, røntgenmaskinen på sykehuset eller når du skanner en strekkode i matbutikken.

Alle elektroniske enheter er avhengig av elektrisk strøm for å fungere, og elektronikkfaget handler om å bruke elektriske kretser for å kontrollere strøm. Vi er blitt så vant til at alt bare fungerer, men dette studiet vil gi deg kunnskap om hva som ligger bak.

Som elektronikkingeniør forbedrer du eksisterende teknologi og utvikler ny teknologi som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Slik kan du bidra til en bærekraftig fremtid i en verden hvor teknologi er både problemet og løsningen.

Du får en anvendbar utdanning i tett samarbeid med industrien som vil åpne mange karrieremuligheter for deg. Kompetansen og ferdighetene til elektronikkingeniøren er viktig og ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

For er det noe vi vet – det blir ikke mindre teknologi i samfunnet fremover. 

Hva slags jobb får du?

Som elektronikkingeniør kan du jobbe med produktutvikling, teknisk design og test av elektronikksystemer. Du kan også jobbe med drift og vedlikehold i automatiserte og robotiserte industriprosesser. Du kan også drive med teknisk salg eller support. Elektronikkingeniøren klarer ofte å se muligheter som kommer samfunnet til gode, og kan jobbe med å gjøre egne ideer til virkelighet.

Hvor du kommer til å jobbe, og med hva, avhenger også av spesialiseringen din og hvilken studieretning du tar. Etter det første året velger du nemlig enten elektronisk systemdesign, kybernetikk eller mikro- og nanoteknologi.

Med spesialisering i mikro- og nanoteknologi vil du gjerne jobbe i bedrifter som framstiller eller anvender systemer og teknologi på mikro- og nanoskala.

Studieretningen innen kybernetikk gir deg mulighet til å jobbe spesielt med automatisering og styring av prosesser og roboter.

Med spesialisering i elektronisk systemdesign kan du jobbe med  utvikling og design av nye og forbedrede elektronikksystemer.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringslivet og industrien. I løpet av studiet gjennomføres besøk til regionale elektronikk- og mikroteknologibedrifter, vi tar inn eksperter fra industrien som gjesteforelesere. Du får prosjektoppgaver med reelle problemstillinger fra arbeidslivet og du skriver gjerne bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift.

Som nyutdannet ingeniør er bacheloroppgaven også en god døråpner inn i arbeidslivet.

Du kan også ta det siste året over to år, en såkalt næringsbachelor. Da jobber du femti prosent i en bedrift og får relevant yrkeserfaring samtidig som du studerer.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN. Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. 

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektronikkingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud