Språk og litteratur

Bachelor i språk og litteratur 2. studieår

Bø - Heltid

Du som har generell studiekompetanse, og har fullført og bestått årsenhet i norsk eller engelsk (eller spansk, for studiet i Bø), kan søke direkte til andre året og fullføre de to siste årene i studieløpet.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Opptak til 2. studieår
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested:
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 6517
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4

Hvorfor ta bachelor i språk og litteratur?

Er du interessert i språk og litteratur? Språkkunnskap er nøkkelen til å forstå og kommunisere i en stadig mer kompleks verden. Du lærer å bruke, analysere og forstå språk og litteratur i en større kulturell, historisk og samfunnsmessig sammenheng. 

På dette bachelorprogrammet får du deg bred kompetanse innen norsk og engelsk. God språkkompetanse er etterspurt i nesten alle jobber. Med en solid utdanning i norsk språk kan du få jobb innenfor områder der språk, kommunikasjon, kultur og alle typer tekst- og informasjonsarbeid står sentralt. Engelsk er på sin side det mest brukte språket i global kommunikasjon. Har du solide engelskkunnskaper gir det deg en stor fordel i arbeidslivet innenfor alle yrker.

Hva slags jobb får du?

Språk er helt avgjørende for å kommunisere, og i arbeidslivet er god kommunikasjon viktig i nesten alle sammenhenger. Språkferdigheter etterspørres både i offentlig og privat sektor, i skoleverket, i media, i kulturlivet og i næringslivet.

Studiet gir deg god bakgrunn for å jobbe med språk, kommunikasjon, tekstarbeid, litteratur og lignende innenfor ulike områder.

 • Skoleverket
 • Forlag
 • Massemedier
 • Informasjonsarbeid
 • Reiseliv
 • Internasjonalt arbeid o.l.

Hva lærer du på bachelor i språk og litteratur?

På bachelor i litteratur og språk kan du velge mellom to fordypninger:

 • Engelsk språk og litteratur
 • Norsk språk og litteratur

Spansk årsstudium kan også innpasses i graden, du må da kontakte studieveileder. 

Du kan også ta fordypninger ved utenlandske universiteter som USN samarbeider med. Full fordypning i norsk kan man få ved for eksempel å ta nordisk litteratur i et annet nordisk land.

Videre utdanning

Bachelor i litteratur og språk kvalifiserer for opptak til master i kulturstudier, master i språkdidaktikk og flere typer masterstudier. I tillegg kvalifiserer utdanningen for en rekke masterprogrammer i litteratur- og språkfag ved andre universiteter i Norge og i utlandet.  

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av språk og litteratur i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler som er tilpasset ditt studium og fordypning!

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført og bestått årsenhet i norsk, engelsk eller spansk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud