Bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner

Bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner: hvordan samskape et positivt ytringsklima?

Drammen - Deltid

Hvorfor studere bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner? Kan du - på en trygg og effektiv måte - si fra om problemer på arbeidsplassen din? Blir du hørt? Hva med innovative forslag, er de velkomne og håndteres konstruktivt? Gjennom dette studiet lærer du å kunne bidra til å skape trygg, effektiv og bærekraftig kommunikasjon i din organisasjon.

Studieinformasjon

  • Progresjon: Deltid
  • Studiested: Drammen
  • Studieopplegg: På campus
  • Studienivå: Videreutdanning
  • Kostnader: Kr. 24.700,-
  • Studiepoeng: 15
  • Søknadsfrist: Løpende opptak
  • Oppstart: Vår 2023
  • Undervisningsspråk: Norsk
Bilde: menneske med ropert

Samlinger

 

Datoer kommer.

Hvorfor studere bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner?

Etablering av bærekraftig kommunikasjon fordrer et klart og tydelig ‘JA’ som svar på hvert at de tre spørsmålene ovenfor. Nåværende forskning tyder på at når ansatte opplever at de trygt og effektivt kan ytre sine meninger, kritikk og idéer, kan det føre til positive utfall slik som bedre arbeidsprestasjoner, mer tillit og hjelpsomhet blant ansatte. Et positivt ytringsklima er en av hovedforutsetningene for opplevelsen av bærekraftig, trygg og effektiv kommunikasjon hos både ansatte og ledere.

Dette lærer du

Med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap utvikler vi din analytiske og operative evne slik at du effektivt vil kunne bidra til å skape trygg, effektiv og bærekraftig kommunikasjon i din organisasjon. Et viktig læringsmål går ut på å opparbeide praktiske evner for å kunne analysere kommunikasjonsmønstre i egen organisasjon, samt å utvikle passende forbedringstiltak. For å oppnå denne læringsgevinsten bygger vi på ny forskning innenfor ansattes ytringer og taushet/selvsensur, ytringsklima og ikke minst varsling. Vi belyser våre begreper og teorier med eksempler fra norske og internasjonale organisasjoner.

Årsstudium i ledelse

Bærekraftig kommunikasjon i organisasjoner kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse, men det kan også tas enkeltstående. Se også andre videreutdanninger innen ledelse.

Søknadsfrist og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende inntil 3 uker før studiestart. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Opptakskrav

 Generell studiekompetanse. 

Realkompetanse kan vurderes.
(For å kunne søke på grunnlag av realkompetanse må du fylle 25 år senest det året du søker opptak. Vi ber deg legge ved skriftlig begrunnelse på hvorfor du mener du kan kvalifisere for opptak. Du må også sende med arbeidsattester som bekrefter minimum 5 års relevant yrkeserfaring (realkompetanse). Send i tillegg vitnemål fra utdanning hvis du har.)

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.