Lanserer unik masterutdanning for fotballtrenere

fotballtrener i interkasjon med unge menn på fotballtrening på Sandefjord fotball sin stadion. Foto
SPILLERUTVIKLING: Studentene på næringsmaster for fotballtrenere får spesialisering innen spillerutvikling av aldersgruppa 13-21 år. Foto viser en treningssituasjon på Sandefjord Arena. Sandefjord fotball er blant toppklubbene USN samarbeider med når det gjelder dette studiet. Foto: Sandefjord fotball

Næringsmaster for fotballtrenere er både en vitenskapelig mastergrad og en trenerutdanning. USN samarbeider tett med Norges fotballforbund og Norsk Fotball, og studentene er ansatt som trenere – med lønn – gjennom hele studietiden.

Det siste tiåret har antallet fulltidstrenere i norske toppfotballklubber økt betydelig. Samtidig blir det ansatt stadig flere trenere, trenerveiledere og sportslige ledere i breddefotballklubbene. 

Pål Augestad– Den tiltagende profesjonaliseringen av spillere og fotballklubber har økt behovet for å gi trenere en mer omfattende akademisk skolering. Dette studiet vil styrke trenernes kvalifikasjoner spesifikt på fotballfeltet, samtidig som det gjøre dem mer attraktive innenfor andre samfunnsområder, sier Pål Augestad, professor i idrettssosiologi og programkoordinator for næringsmaster for fotballtrenere

Han viser til at fotballtrenere ofte opplever arbeidsforholdene sine som kortvarige og usikre, og mener en masterutdanning vil bidra til å gi dem en tryggere posisjon i arbeidsmarkedet.

Trener og student

Næringsmaster for fotballtrenere har spesialisering i spillerutvikling, og utdanningen kvalifiserer for arbeid i fotballklubber, fotballkretser og fotballforbundet. Utdanningen vil også være relevant for arbeid på andre arenaer, som ulike nivåer i skolesektoren, da i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Studentene skal jobbe 50 prosent som trenere i studietiden, og derfor blir studiet gjennomført på deltid og strekker seg over tre år, til forskjell fra en ordinær masterutdanning, som normalt tar to år.

Studiet består av 120 studiepoeng, akkurat som en vanlig masterutdanning. Det som gjør studiet til en næringsmaster, er at studentene er sikret tid til relevant arbeid gjennom hele studieløpet. 

Næringsmasterkonseptet forsterker arbeidsfellesskapet og samarbeidet med feltet studentene blir utdannet til:

– Dette er klassisk «vinn-vinn»: Studentene bringer reelle problemstillinger og praktiske eksempler inn i undervisningen vår, og kan umiddelbart ta med seg ny og anvendbar kunnskap tilbake til klubbene sine, forteller Augestad.

 • Les mer om våre industri- og næringsmasterprogram (usn.no)

Tett på NFF og toppklubbene

Norges fotballforbund (NFF) har vært sterkt på banen helt fra tilblivelsen til planleggingen og innretningen av studiet.

Bård HomstølBård Homstøl – som er fagansvarlig for fotballforbundets topptrenerutdanning UEFA spillerutvikler A – kaller masterprogrammet «et signalstudium for samarbeid mellom toppfotballen i Norge og akademia».

– USN har vært kjappe til å snu seg rundt og til å imøtekomme våre utfordringer. Vi ønsker trenerutdanninger som holder høyt faglig nivå og garanterer tett tilknytning til praksisfeltet, og det har vi fått, sier Homstøl

USN har drevet med fotballtrenerutdanning på bachelornivå gjennom mange år og kan se tilbake på langvarig og tett samarbeid med norske topp- og breddefotballklubber, også på forskningsfeltet. 

I forbindelse med opprettelsen av det nye masterstudiet vil også personer fra fotballfeltet med fotballfaglig spisskompetanse bli ansatt i II-stillinger på universitetet, i tillegg til timelærere med spesialkompetanse.

Frode Telseth– For å oppnå tilstrekkelig kvalitet og relevans i en slik utdanning, er det nødvendig at akademia og toppfotballen jobber i fellesskap. Bare slik kan vi tilby et studieløp som gir ønsket kompetanseløft, sier førstelektor Frode Telseth, som ved siden av å undervise på USN, er utviklingssjef i Odd Ballklubb.

Forløser potensial 

– Internasjonale toppklubber er langt foran norske klubber når det kommer til systematisk innhenting av data og kunnskap for å optimalisere spillerutvikling, sier Augestad. 

Han viser til at de største internasjonale klubbene har egne forskningsavdelinger som samler inn og analyserer relevante data, som blir brukt for å legge bedre til rette for hensiktsmessig fotballutdanning. 

Norsk toppfotball og norske toppklubber ønsker å være konkurransedyktig på dette området, blant annet ved å utvikle flere gode trenere, som både kan innhente og forstå stordata (big data). 

– Gjennom denne kompetansehevingen med USN får toppklubbene mulighet til å etablere internasjonale referanser på spillerutvikling. Studiet vil gi trenere bedre forutsetninger for å forstå spillet, laget og enkeltspillerne. I tillegg vil trenerne få bedre muligheter til å analysere og systematisere informasjon og data i arbeidet med å utvikle gode nok spillere til internasjonal toppfotball, sier Bård Homstøl, fagansvarlig for topptrenerutdanningen UEFA spillerutvikler A i Norges fotballforbund (NFF).

Om næringsmaster for fotballtrenere

 • oppstart våren 2023
 • blir gjennomført på deltid over tre år
 • studentene er ansatt 50 prosent i lønnede trenerstillinger gjennom hele studietida
 • samlinger og forelesninger skjer hovedsakelig på campus Bø
 • bygger på trepartsavtaler mellom bedrifter/fotballklubber, studenter og USN
 • springer ut fra ett av USNs satsingsområder om nær kontakt og integrasjon mellom studenter og arbeidsliv i studietiden – Tett på arbeidslivet (usn.no)
 • er godt forankret i USN Nærings- og industrimaster (usn.no)
 • det første næringsmasterprogrammet fra USNs Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Studietilbudsside: Næringsmaster for fotballtrenere

Opptakskrav

 • fullført bachelorgrad i idrett eller tilsvarende
 • karaktergjennomsnitt på C eller bedre
 • formell trenerutdanning i fotball, minimum UEFA B-lisens (fotballforbundet.no).
 • 50 prosent ansettelse i en relevant bedrift/fotballklubb – halvparten av studieplassene (minst 14) er tilgjengelige for søkere uten et slikt eksisterende arbeidsforhold 

Se ellers krav for opptak til masterstudier ved USN, jamfør forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge (lovdata.no)