– En drøm å studere friluftsliv

Sophia Hjorth. Foto

Sophia Hjorth tar Bachelor i friluftsliv, natur og kulturveiledning ved campus Bø.


Etter at hun fullførte videregående skole reiste Sophia til Alpene, hvor hun studerte fransk og sto masse på ski. Siden flyttet hun til USA, hvor hun tidligere hadde gått på High School. Etter tre år med reiser, mange forskjellige jobber og opplevelser lengtet Sophia etter å studere. Hun flyttet hjem til København og tok først et årstudium i kroppsøving og idrett, og deretter en bachelor i idrett, ved Københavns universitet.

– Hvorfor begynte du på Bachelor i friluftsliv, natur og kulturveiledning?

– Jeg hadde sommerjobb på Beitostølen for noen år siden, og ble da så innmari glad i Norge. Jeg drømte om å reise til Norge og studere friluftsliv i mange år før jeg endelig fikk muligheten. Det høres kanskje litt rart ut, men i Danmark er friluftlivsstudiet i Bø veldig kjent. Det finnes ikke en dansk bachelorutdanning i friluftsliv, så derfor reiser mange dansker til Bø hvert år.  

– Hva opplever du som mest interessant ved Bachelor i friluftsliv, natur og kulturveiledning?

– Det er den store variasjonen og kombinasjonen av teori og praksis. Det spenner mellom ti-dagersturer med oppøving av ferdigheter, teoretiske forelesninger, dagsturer med fokus på kulturhistorie, gruppearbeid og eksamensoppgaver. Aktivitetene skifter med årstidene, men samtidig er det en kontinuitet i de samfunnsvitenskapelige og pedagogiske forelesninger. Denne kombinasjonen gjør at det alltid er noe nytt å kaste seg over.  

– Hvem passer Bachelor i friluftsliv, natur og kulturveiledning for?

– Friluftslivsstudiet passer egentlig for alle som liker naturen og å oppholde seg i den. Det viktige er at man har lyst til å dyktiggjøre seg innenfor feltet og bli utfordret fysisk og mentalt. Jeg tror at alle studentene på et eller annet tidspunkt får kjenne litt på sine grenser og blir utfordret på en sunn måte. Du må være innstilt på å samarbeide med andre, lære å formidle, oppøve ferdigheter på egenhånd og at både naturen og forelesningssalen er din undervisningsarena. Det handler jo ikke bare om tur – det er også en god del lesning, diskusjon og oppgaveskriving. Ut over dette skal du selvfølgelig også kunne forestille deg å jobbe med friluftsliv på et eller annet nivå når du er ferdig.

– Hvordan er livet på campus Bø?

– Her er det en veldig fin blanding av studier – alt fra økonomi til forfatterstudiet og friluftsliv. Diversiteten er stor, og det er romsligheten også. Der blir ofte arrangert konserter og andre spennende arrangementer. Det faglige miljøet gir mulighet til å fordype og dyktiggjøre seg både på egenhånd og i samarbeide med andre.

– Hvordan er forholdet til underviserne?

– Ettersom jeg har studert i flere forskjellige land og på ulike utdannelsesinstitusjoner, har jeg en del å sammenligne med. USN er unik i relasjonen mellom studerende, undervisere og fagpersonell. Døra hos underviserne er alltid åpen, så du kan komme innom for en prat eller med spørsmål. Generelt opplever jeg at underviserne og fagpersonellet er utrolig gode på å se hver enkelte student og har en reell interesse i at vi skal komme gjennom studiet på en god måte og med et stort utbytte. På friluftslivsstudiet er vi mye på tur med våre undervisere og blir dermed også kjent med dem på en avslappet og personlig måte.

– Hvordan er forholdet til administrasjonen?

– Generelt opplever jeg at du alltid kan få hjelp med det du trenger ved USN. Alle er alltid kjempehyggelige, imøtekommende og dyktige på det de jobber med. Særlig studieveiledningen er jeg veldig imponert over. De har en kjempeoversikt, og jeg har alltid gått derfra med en følelse av å være en del av et utdannelsessystem som tilrettelegger og ser den enkelte studenten fremfor å være et studentnummer i et byråkratisk system, slik det er det mange andre steder.

– Hva ønsker du å jobbe med når du er ferdig utdannet?

– Jeg vil gjerne undervise og ønsker å gi min glede for fysisk aktivitet og natur videre til andre. Jeg ønsker å jobbe med rehabilitering og på den måte kombinere min idretts- og friluftslivsfaglige bakgrunn.