Bachelor i folkemusikk

Bachelor i folkemusikk

Vil du studere folkemusikk på universitetsnivå? På Campus Rauland ligg den internasjonalt anerkjende og unike utdanninga i norsk folkemusikk. Studiet trekkjer til seg studentar frå heile landet, men også frå heile verda!

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Kvifor velgje bachelor i folkemusikk?

Er du interessert i musikk, dans og tradisjonar, kan du få ein jobb der du fordjupar deg i dine interesser og bidreg til å forvalte, vidareutvikle og formidle kulturarven vidare.

Studiet i folkemusikk gjev deg mellom anna teoretisk og praktisk innføring i norske folkemusikktradisjonar, kulturhistoriske fag og musikkformidling, og utfordrar studentane til kritisk tenking og refleksjon kring folkemusikken og kulturen si rolle i samfunnet. Du får individuell undervisning på hovudinstrumentet alle tre studieåra, og møter mange av dei framste utøvarane og fagpersonane innan folkemusikk i Norge og Norden.

Kva slags arbeid får du?

Med en bachelorgrad i folkemusikk kan du jobbe som utøvande kunstnar med eiga bedrift, men også med undervisning, forsking, museums- og arkivarbeid, i musikk-/kultur- og mediabransjen, med kulturforvaltning på kommune- og fylkesplan, i scene- og arrangørfeltet eller med organisasjonsarbeid.

Kontakt med arbeidslivet

Kultur er ein sektor i rask endring. Vi har nær kontakt med feltet og tilrettelegg for at studentane får møte sentrale aktørar i kulturlivet som for eksempel:  

 • Kulturtanken/Den kulturelle skolesekken
 • Frilansmusikarar/ -dansarar og tradisjonsbærarar
 • Festivalar (m.a. Nordsjø-, Osa- og Vinterfestivalen)
 • Internasjonale festivalar og nettverk
 • Bransjetreff (Folkelarm)
 • Kulturrådet
 • Forskingsmiljøet
 • Skular og barnehagar
 • Lokalt næringsliv og innovasjon
 • Organisasjonsfeltet

Studentane turnerer og spelar konsertar på ulike arenaer og festivalar i Norge, men også i utlandet. På Campus Rauland kan du få arrangørerfaring under Vinterfestivalen, Vinterkappleiken, for Folkemusikkscena i Rauland. Dette gjev arbeidserfaring og nettverk som studentar seinare kan bruke i yrkeslivet.

Dette lærer du på bachelor i folkemusikk

Bachelor i folkemusikk har både praktisk og teoretisk undervisning i m.a. tradisjonskunnskap, musikkteori, dans, organologi, forsking, kulturhistorie, musikkformidling, bransjekunnskap og utøving.

Folkemusikk 1. år: Du får innføring i norsk folkemusikk i heile si breidde gjennom fag som tradisjonskunnskap, folkemusikken og samfunnet, høyrelære og musikkteori. Du får individuell undervisning i hovudinstrument og praktisk gruppeundervisning i samspel, song, dans og biinstrument.

Folkemusikk 2. år: Det er fokus på utøving, sceneteknikkar, bransjekunnskap og formidling. Du får individuell undervisning i hovudinstrument og praktisk gruppeundervisning i samspel, song, dans og biinstrument. Studentane blir utfordra til kritisk refleksjon over etiske problemstillingar og folkemusikken si rolle i samfunnet. Det er også fokus på folkemusikk i eit internasjonalt perspektiv.

Folkemusikk 3. år: I det tredje studieåret skal du som student vidareutvikle ei sjølvstendig tilnærming til formidling og utøving av folkemusikk. Gjennom eit eige forskingsprosjekt/ feltarbeid skal du tileigne deg røynsler og teoretisk kunnskap kring forsking og utviklingsproblematikk innan fagfeltet. Du får individuell undervisning i hovudinstrument og praktisk gruppeundervisning i samspel, song, dans og biinstrument. Bacheloroppgåva i vårsemesteret er ei fordjupingsoppgåve over eit sjølvvalt tema innan folkemusikken og kan ta form som eit forskingsprosjekt eller eit kunstnarisk utviklingsarbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta delar av bachelor i folkemusikk i utlandet. Å studera eller ta praksis i utlandet kan gje deg høve til å utvida den internasjonale kompetansen din, språkkunnskapar, personlege eigenskapar og omstillingsevne. Det kan òg gjera deg meir attraktiv på arbeidsmarknaden. USN har avtaler med utanlandske universitet, høgskular og praksisinstitusjonar tilpassa studiet ditt.

Moglegheiter for vidare utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst og til andre kulturrelaterte masterstudium.

Med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) blir du kvalifisert for arbeid i grunnskulens mellom- og ungdomstrinn, kulturskule, vidaregåande skule, folkehøgskule og for vaksenopplæring.

Årsstudiet i musikk fra Vestfold eller årsstudiet i Blues fra Notodden kan inngå som eitt av tre år i bachelorgraden i Folkemusikk på Rauland.

Har du allereie gjennomført to år folkemusikk og ynskjer å fullføre din bachelorgrad i folkemusikk, kan du ta direkte kontakt med instituttet i Rauland.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller god kunnskap innan fagområdet/utøvande kunstnar. (Kontakt universitetet.)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Rauland

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 6
 • Søkekode: 222 443
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student