Folkemusikk 2

Folkemusikk 2

Har du lyst til å fordjupe deg i folkemusikken og lære å formidle denne?

Søk ledig studieplass
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Kvifor folkemusikk 2 - fordjupning?

I folkemusikk 2 - fordjupning får du moglegheit til å utvikle deg som folkemusikar eller dansar, og du får trene på å formidle til andre gjennom framføring, konsertar og undervisning. Alle får undervisning på hovudinstrumentet sitt, som også kan vere dans.

 

Kva slags arbeid får du?

Du kan arbeide som utøvar innan folkemusikk, arbeide med undervisning i ulike skuleslag eller i frivillige organisasjonar, som formidlar i kultursektoren, i folkemusikkarkiv eller du kan kombinere utøving med andre yrker.

Dette lærer du på folkemusikk 2 - fordjuping

Folkemusikk 2 er eit påbyggingsstudium der du kan fordjupe deg i folkemusikken/dansen og bli i stand til å formidle denne. Du kan velge mellom folkemusikkformidling eller utøving som hovudretning.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta delar av bachelor i folkemusikk i utlandet.

HSN har avtalar med universiteter og høgskular over heile verda som gjer det mogleg for deg som student å reise ut. 

Gjennom studiet kan du bli del av internasjonale nettverk innan folkemusikk, noko du kan ha nytte av vidare i di karriere.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet tilsvarer 2. år åv bachelor i folkemusikk som kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst.

Har du allerede gjennomført to år folkemusikk og ønsker å fullføre din bachelorgrad i folkemusikk, kan du ta direkte kontakt med instituttet i Rauland.

Opptakskrav

Fullført årsstudium i folkemusikk eller tilsvarende.

Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere at dei oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er heimla i forskrift om opptak til Høgskulen i Søraust-Noreg.

Studieinformasjon


Heltid – Rauland


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student