Folkemusikk 2

Folkemusikk 2

Har du lyst til å fordjupe deg i folkemusikken og lære å formidle denne?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Kvifor folkemusikk 2 - fordjupning?

I folkemusikk 2 - fordjupning får du moglegheit til å utvikle deg som folkemusikar eller dansar, og du får trene på å formidle til andre gjennom framføring, konsertar og undervisning. Alle får undervisning på hovudinstrumentet sitt, som også kan vere dans.

Kva slags arbeid får du?

Du kan arbeide som utøvar innan folkemusikk, arbeide med undervisning i ulike skuleslag eller i frivillige organisasjonar, som formidlar i kultursektoren, i folkemusikkarkiv eller du kan kombinere utøving med andre yrker.

Dette lærer du på folkemusikk 2 - fordjuping

Folkemusikk 2 er eit påbyggingsstudium der du kan utvikle deg som utøvar innan folkemusikken/dansen, og bli ein betre formidlar. Alle skal ha formidlingspraksis, og du kan knyte praksisen til arkiv, utøving eller formidling etter eige val.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta delar av bachelor i folkemusikk i utlandet.

USN har avtalar med universiteter og høgskular over heile verda som gjer det mogleg for deg som student å reise ut. 

Gjennom studiet kan du bli del av internasjonale nettverk innan folkemusikk, noko du kan ha nytte av vidare i di karriere.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet tilsvarer 2. år av bachelor i folkemusikk som kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst.

Opptakskrav

Fullført årsstudium i folkemusikk eller tilsvarende.

Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere at dei oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er heimla i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Rauland

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student