Kreativ maskinstrikking 1

Kreativ maskinstrikking 1

Likar du å arbeide med formgjeving, kunst og handverk eller er utøvar innan tekstilt handverk?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Kvifor Kreativ maskinstrikk 1?

I dette studiet får du ei grundig innføring i strikkemaskin som reiskap i eige formgjevande arbeid. Det er ein føresetnad at du har tilgang på strikkemaskin som du kan arbeide med heime og ha med på samlingane.

Dette lærer du på Kreativ maskinstrikk 1

Du lærer ulike strikketeknikkar på strikkemaskin, saumteknikkar, teikning, fargelære og mønsterkonstruksjon.

Du skal verte i stand til å utnytte dei moglegheitene strikkemaskina som reiskap har og bruke dette i heilskaplege løysingar i produksjon av klede og andre tekstilar.

Kva slags jobb får du?

Du kan arbeide som utøvar innan handverksfag/kunsthandverk, med formidling og undervisning på ulike trinn eller kombinere utøving med andre yrker.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet kvalifiserer til opptak på Kreativ maskinstrikking 2.

Samlingar

Studiet er lagt opp med 7 heile vekesamlingar med obligatorisk deltaking. Samlingane går over 5 dagar, måndag til fredag. Oppmøte søndag kveld for oppsetting av utstyr og gjennomgang av heimearbeid.

3 vekesamlingar i haustsemesteret og 3 vekesamlingar i vårsemesteret + eksamensveke.

  • Kreativ maskinstrikk 1 veke 35, 42, 48, datoer for vår 2018 kommer.
  • Eksamensveka er frå mandag til søndag, dato kommer.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Rauland

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student