Kreativ maskinstrikking 1

Kreativ maskinstrikking 1

Likar du å arbeide med formgjeving, kunst og handverk eller er utøvar innan tekstilt handverk?

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Kvifor Kreativ maskinstrikk 1?

I dette studiet får du ei grundig innføring i strikkemaskin som reiskap i eige formgjevande arbeid. Det er ein føresetnad at du har tilgang på strikkemaskin som du kan arbeide med heime og ha med på samlingane.

Dette lærer du på Kreativ maskinstrikk 1

Du lærer ulike strikketeknikkar på strikkemaskin, saumteknikkar, teikning, fargelære og mønsterkonstruksjon.

Du skal verte i stand til å utnytte dei moglegheitene strikkemaskina som reiskap har og bruke dette i heilskaplege løysingar i produksjon av klede og andre tekstilar.

Kva slags jobb får du?

Du kan arbeide som utøvar innan handverksfag/kunsthandverk, med formidling og undervisning på ulike trinn eller kombinere utøving med andre yrker.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet kvalifiserer til opptak på deltidstudiet Kreativ maskinstrikking 2. Du kan også bruke studiet som ein del av bachelorgrad i folkekunst ved USN.

Samlingar

Studiet er lagt opp med 7 heile vekesamlingar med obligatorisk deltaking. Samlingane går over 5 dagar, måndag til fredag. Oppmøte søndag kveld for oppsetting av utstyr og gjennomgang av heimearbeid.

3 vekesamlingar i haustsemesteret og 3 vekesamlingar i vårsemesteret + eksamensveke.

For studieåret 2019/2020 er det planlagt samlingar i veke 35, 41, 47, 2, 9, 16. Eksamenssamlinga blir truleg i veke 23.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Rauland

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student