Kreativ maskinstrikking 1

Kreativ maskinstrikking 1

Likar du å arbeide med formgjeving, kunst og handverk eller er utøvar innan tekstilt handverk?

Søk ledig studieplass
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Kvifor Kreativ maskinstrikk 1?

I dette studiet får du ei grundig innføring i strikkemaskin som reiskap i eige formgjevande arbeid. Det er ein føresetnad at du har tilgang på strikkemaskin som du kan arbeide med heime og ha med på samlingane.

Dette lærer du på Kreativ maskinstrikk 1

Du lærer ulike strikketeknikkar på strikkemaskin, saumteknikkar, teikning, fargelære og mønsterkonstruksjon.

Du skal verte i stand til å utnytte dei moglegheitene strikkemaskina som reiskap har og bruke dette i heilskaplege løysingar i produksjon av klede og andre tekstilar.

Kva slags jobb får du?

Du kan arbeide som utøvar innan handverksfag/kunsthandverk, med formidling og undervisning på ulike trinn eller kombinere utøving med andre yrker.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet kvalifiserer til opptak på Kreativ maskinstrikking 2.

Samlingar

Studiet er lagt opp med 7 heile vekesamlingar med obligatorisk deltaking. Samlingane går over 5 dagar, måndag til fredag. Oppmøte søndag kveld for oppsetting av utstyr og gjennomgang av heimearbeid.

3 vekesamlingar i haustsemesteret og 3 vekesamlingar i vårsemesteret + eksamensveke.

  • Kreativ maskinstrikk 1 veke 35, 42, 48, datoer for vår 2018 kommer.
  • Eksamensveka er frå mandag til søndag, dato kommer.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Rauland


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student