Vis studievalg
Master i tradisjonskunst

Master i tradisjonskunst

Har du lyst til å fordjupe deg i folkemusikken eller i tradisjonskunsten og bli ein god og kunnskapsrik utøvar?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Kvifor master i tradisjonskunst?

I studiet får du høve til å utforske tradisjonsbasert kunst eller musikk, gjennom eiga utøving og gjennom ulike teoretiske perspektiv.

Master i tradisjonskunst

Dette lærer du på master i tradisjonskunst

Studiet Master i tradisjonskunst gjev deg innsikt i tradisjonskunstens vilkår slik at du kan reflektere kritisk over korleis den blir tatt vare på, brukt, vidareført, fornya og tolka i ulike miljø.

Studiet består av:

  • innføringsemne (30 stp.)
  • forprosjekt på (30 stp.)
  • avsluttande mastergradsprosjekt (60 stp.)

Stikkord for innføringsemne er:

  • vitenskapsteori og prosjektutvikling
  • tradisjon, kultur og identitet
  • estetikk
  • praksisorientert/utøvande forskning

Kva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer for forskings- og utviklingsarbeid og kan gje grunnlag for opptak til doktorgradstudium. Du kan arbeide i kultursektoren, i media, kunst- og kulturinstitusjonar eller som utøvar innan folkemusikk og tradisjonskunst/handverk.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan delar av masterutdanninga i tradisjonskunst i utlandet som kort studieopphald eller som feltarbeid. Instituttet har eit stort internasjonalt nettverk med samarbeidspartnerar innan folkemusikk og tradisjonskunst.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Med PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) blir du kvalifisert for arbeid i grunnskolen, folkehøgskolar og vidaregåande skole.

Studiet kan også gje grunnlag for opptak til doktorgradstudium.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande innan folkekunst eller folkemusikk.

For opptak til utdanning på masternivå krevjast karaktersnitt C eller bedre.

Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere at dei møter krava til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er heimla i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskulen i Søraust-Noreg.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Rauland


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student