Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie

Vil du utgjøre en forskjell i fremtidens helse-Norge? Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner, i alle faser av livet, og med forskjellig bakgrunn og utfordringer.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Studiested

Bachelor i sykepleie kan tas både ved campus Drammen, campus Porsgrunn og campus Vestfold.

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Bachelorgraden i sykepleie er utdanningen du trenger for å søke autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier får du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du får kontakt med mennesker i alle aldersgrupper. Her kan du arbeide med barn og eldre, på akuttmottak i sykehus, med psykisk helse, og mange andre områder innenfor helsetjenesten, i hele landet og i utlandet.

Sykepleieryrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i endring, i takt med globaliseringen av samfunnet. Vi ser at gamle sykdommer kan komme tilbake, nye sykdommer blomstrer opp, sykdommer smitter fortere på tvers av landegrenser og kan bli resistente mot behandling. Som sykepleier vil du derfor alltid møte nye faglige utfordringer, samme hva du velger å arbeide med.

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber innen alle felt av helsetjenesten: Sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner. 
Fremtidens sykepleiere vil også få en sentral rolle i samarbeid mellom ulike helseprofesjoner og sektorer i helsetjenesten.

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning. For helse- og sosialfag viser undersøkelsen at gjennomsnittlig startlønn var 384 123 kr. 91% av de spurte mener at utdanningen var relevant for jobben de fikk og 95% var i jobb 6 måneder etter endt utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av sykepleierstudiet. Det tette samarbeidet mellom lærer, praksisveileder og student gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn. Du får studere, lære og praktisere sykepleie i medisinske og kirurgiske avdelinger, i poliklinikker, i sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid. Du får også erfaringer fra forebyggende helsearbeid, samt svangerskaps- og barselomsorg.

Dette lærer du på bachelor i sykepleie

Vi legger vekt på studentaktive læringsmetoder og har moderne øvingsposter, samt et høyteknologisk simuleringssenter som brukes aktivt i undervisningen gjennom studiet.
Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested, men alle legger stor vekt på ferdighetstrening og praksisstudier.

Det er viktig for oss å gi nye studenter en god start på studiene. Derfor får du tilbud om studieveiledning med en fast lærer gjennom hele første studieår. Studieveiledning foregår i grupper med medstudenter og individuelt. Du vil kunne få veiledning i studiemetoder, studentrollen og du får hjelp til innblikk i innhold og arbeidsformer i sykepleierstudiet.

Vi er kjent for tett og god dialog med studentene våre gjennom hele studieløpet, og legger stor vekt på at du skal være aktiv i egen læring. Derfor står aktiviteter som caseoppgaver, praktisk ferdighetstrening, gruppediskusjoner og oppgaveseminar sentralt.

Det forventes at du som heltidsstudent arbeider ca. 40 timer pr. uke med studiene.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sykepleierutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Utdanningen kvalifiserer til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

Vi tilbyr mastergrader innenfor fagområdene:

Vi tilbyr også et doktorgradsløp i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen helsefag finner du hele tilbudet her.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 2019 vil det være krav om minst karakteren 3 i snitt i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. Kravet til matematikk kan også dekkes med beståtte programfag på høyere nivå (S1, S2, R1 eller R2).

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Antall studieplasser 75
  • Søkekode: 222 052
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 95
  • Søkekode: 222 054
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student