Barnevern i et minoritetsperspektiv

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Bli med på å styrke den flerkulturelle kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og bidra i utviklingen av et kultursensitivt barnevern.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Det er noen ledige studieplasser. Ta kontakt med jane.asdal@usn.no for opptak til studiet.
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2018

Formål

Vil du styrke din kulturkompetanse i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres familier? Da er dette studiet for deg.

Barneverni et minoritetsperspektiv er en videreutdanning som tar utgangspunkt i dine yrkesrelaterte erfaringer. Du arbeider med egne problemstllinger og utfordringer knyttet til konkrete situasjoner fra egen praksis.

Du får anledning til å øke din kompetanse i interkulturell kommunikasjon og samhandling gjennom en læringsrik prosess av kritisk refleksjon og teoretisk grunnforståelse hvor praktisk og teoretisk kunnskap møtes.

 

Fakta om studiet

Barnevern i et minoritetsperspektiv legger vekt på relevant forskning og innføring i anvendbare kunnskaper og metoder. Studiet i barnevern i et minoritetsperspektiv er bygget opp med tre hovedtemaer:

  • Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet
  • Samhandling mellom barnevernet og minoriteter
  • Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Målgruppe
Målgruppen er primært ansatte i den kommunale barneverntjenesten, samt ansatte i barnevernsinstitusjoner og det statlige barnevernet på regionalt nivå. Videreutdanningen vil også være relevant for andre som jobber med utfordringer knyttet til barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres familier. Eksempelvis ansatte i barnehage, skole, helsesøstre og frivillige organisasjoner på integreringsfeltet

Studiets varighet, omfang og nivå

  • Ett semester med tre samlinger av tre dager
  • 15 studiepoeng (tilsvarer ¼ av ett års fulltidsstudium)
  • Studentene skal jobbe med kunnskapstilfanget mellom samlingene.
  • Fullført og bestått eksamen kan søkes tilpasset i et relevant masterstudium, forutsatt at høgskolen tilbyr studiet på masternivå

Praktisk informasjon:
Opptaket til videreutdanning i Barnevern i et minoritetsperspektiv skjer under forutsetning av endelig tildeling fra direktoratet.
Studiet vil være gratis, og dekkes av BLD. Semesteravgift må betales.
Det forventes at arbeidsgiver tilrettelegger slik at studiet kan gjennomføres.

Tilskuddsordning

Barne- og likestillingsdepartementet har opprettet en tilskuddsordning for 2018. 

Det kan søkes om inntil kr. 50.000,- til å dekke følgende kostnader: Vikarutgifter, reisekostnader, oppholdskostnader og litteraturkjøp, ol. 
Barne og likestillingsdepartementet prioriterer søknadene. 

Innen utgangen av mai vil du finne nærmere informasjon om tilskuddsordningen via følgende link: https://www.bufdir.no/Tilskudd/soke_om_tilskudd/Barnevern/Videreutdanning_i_barnevernfaglig_veiledning/


Samlinger høst 2018:

Uke 36: Onsdag 05. september – fredag 7. september
Uke 40: Onsdag 03. oktober – fredag 05. oktober
Uke 44: Onsdag 31. oktober – fredag 02. november

Alle samlingene skal være i Porsgrunn.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende fagområder. 
Videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv er knyttet til arbeidsplassen og det forventes at arbeidsgiver gir tilstrekkelig støtte og tilrettelegging for gjennomføringen av studiet.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student