Vis studievalg
Barnevern i et minoritetsperspektiv

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Bli med på å styrke den flerkulturelle kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og bidra i utviklingen av et kultursensitivt barnevern.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
10.08.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2017

Formål

Formålet med studiet Barnevern i et minoritetsperspektiv er både å styrke den flerkulturelle kompetansen i praktisk barnevernsarbeid og bidra i utviklingen av et kultursensitivt barnevern. Det overordnede målet er at økt flerkulturell forståelse og ferdigheter skal gi positive resultater i arbeidet med minoritetsfamilier, og at barnevernets legitimitet i minoritetsbefolkningen vil øke.

Fakta om studiet

I Barnevern i et minoritetsperspektiv vil det bli lagt vekt på relevant forskning og innføring i anvendbare kunnskaper og metoder. Studiet i Barnevern i et minoritetsperspektiv er bygget opp med tre hovedtemaer:

  • Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet
  • Samhandling mellom barnevernet og minoriteter
  • Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsbakgrunn

Målgruppe
Ansatte i den kommunale barnevernstjenesten, barnevernsinstitusjoner og det statlige barnevernet på regionalt nivå.

Studiets varighet, omfang og nivå

  • Ett semester med tre samlinger av tre dager
  • 15 studiepoeng (tilsvarer ¼ av ett års fulltidsstudium)
  • Studentene skal jobbe med kunnskapstilfanget mellom samlingene.
  • Fullført og bestått eksamen kan søkes tilpasset i et relevant masterstudium, forutsatt at høgskolen tilbyr studiet på masternivå

Praktisk informasjon:
Studiet er gratis, og dekkes av BLD. Semesteravgift må betales.
Det forventes at arbeidsgiver tilrettelegger slik at studiet kan gjennomføres.

Tilskuddsordning i 2017

Barne- og likestillingsdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbudet. Tilskuddsordningen gjelder for 2017. 

Kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til for ansatte i kommunalt barnevern og ansatte i statlige, ideelle og andre private barnevernsinstitusjoner. 

Det kan søkes om inntil kr. 50.000,- til videreutdanning Barnevern i et minoritetsperspektiv. Midlene skal benyttes til å dekke følgende kostnader: Vikarutgifter, Reisekostnader og litteraturkjøp,ol. 

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen finner du her.

Samlinger høst 2017:

Uke 35: Onsdag 30. august  – fredag 1. september
Uke 39: Onsdag 27. september – fredag 29. september
Uke 45: Onsdag 08. november – fredag 10. november

Alle samlingene skal være i Porsgrunn.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende fagområder. 
Videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv er knyttet til arbeidsplassen og det forventes at arbeidsgiver gir tilstrekkelig støtte og tilrettelegging for gjennomføringen av studiet.

Fortløpende opptak frem til 01. juni 2017. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student