Vis studievalg
Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger

Dialogisk praksis - etiske og eksistensielle dialoger

Spennende studietilbud utviklet i samarbeid med Norsk selskap for filosofisk praksis. Videreutdanningen er på 30 studiepoeng, strekker seg over to år.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Målgruppe og opptakskrav

Videreutdanningen er et tverrprofesjonelt studietilbud. Målgruppen for studiet er profesjoner som sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, veiledere, coacher og andre utøvere av fag med fokus på mellommenneskelige relasjoner. Studiet er også spesielt tilrettelagt for filosofistudenter som ønsker å kvalifisere seg innen filosofisk praksis.

Studiets innhold

 • Tema 1: Grunnleggende dialogteori, dialogens grenser og motsetninger
 • Tema 2: Dialoger om livet: Etiske og eksistensielle samtaler og samtaler om mening
 • Tema 3: Om dialogens etiske fundament og hva som får dialoger til å bryte sammen
 • Tema 4: Det utforskende fellesskapet
 • Tema 5: Pendle mellom det konkrete og det abstrakte (1): Følelser og verdier
 • Tema 6: Pendle mellom det konkrete og det abstrakte (2): Narrativer og begreper
 • Tema 7: Metaforer og perspektivendring
 • Tema 8: Oppsummering og refleksjoner over veien videre

Læringsutbytte

Studiet har som formål å bidra til dypere forståelse av dialogen som fenomen og praksis.

Studie- og evalueringsform

Studiet består av åtte helgesamlinger (á to dager) fordelt over to år. Samlingene vil inneholde forelesninger, dialogøvelser, anledning til refleksjon og dialog med lærere og medstudenter. Det er krav om øving, selvstudier og skriftlige innleveringer mellom samlingene.

Undervisningssted

Undervisningen foregår i høgskolens lokaler i Drammen - Papirbredden kunnskapspark, som ligger sentralt til med lett adkomst til togstasjon og hoteller.

Samlinger

To helgesamlinger per semester over to år.

Opptakskrav

Videreutdanningen er et tverrprofesjonelt studietilbud. Målgruppen for studiet er profesjoner som sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, veiledere, coacher og andre utøvere av fag med fokus på mellommenneskelige relasjoner. Studiet er også spesielt tilrettelagt for filosofistudenter som ønsker å kvalifisere seg innen filosofisk praksis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Kostnader Kr 25.000 + semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student