Forebygging og behandling <br/>av sår <br/> Wound care and prevention

Forebygging og behandling
av sår
Wound care and prevention

Utredning og behandling av sår kan være komplekst, fordi sår kan ha sammensatte årsaker og en kompleks tilhelingsprosess. For å lykkes med hensiktsmessig forebygging, utredning og behandling av sår må man kunne vurdere pasientens sykehistorie, såret og kjenne kunne utføre ulike diagnostiske undersøkelser. Emnet er tilpasset nordiske sykepleiere som er i et masterløp eller har fullført en mastergrad.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
15.11.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Hvorfor forebygging og behandling av sår?

Vi anerkjenner ditt ønske om klinisk relevant kompetanse, karrieremuligheter og behov for livslang læring. Vi vektlegger derfor læringsaktiviteter som fremmer evne til å løse faglige problemer, knytte sammen teori og praksis, arbeide selvstendig og søke, vurdere og anvende tilgjengelig evidens.

Det finnes et mangfold av behandlingsmuligheter i form av kirurgi, medikamenter, lokale sårbehandlingsprodukter, avanserte behandlingsprinsipper og utstyr. Forebygging og behandlingen av sår krever derfor god organisering av tjenestene, med introduksjon av ny forskning og kunnskap, samt tverrfaglig og tverretatlig tilnærming. Derfor vektlegger studiet kunnskapsbasert, tverrfaglig- og tverretatlig praksis i møte med pasienter med sår eller i risiko for å utvikle sår.

Dette lærer du om forebygging og behandling av sår

Etter endt studium skal du ha inngående kunnskap om beste praksis for forebygging, diagnostisering og behandling av ulike typer sår basert på internasjonal forskning, guidelines, konsensus og erfaring

Sentrale tema er:

  • Huden, sirkulasjon og sårtilheling ved henholdsvis akutte og kroniske sår
  • Utredning av patofysiologiske forhold og sårdiagnostisering
  • Fremmende og hemmende faktorer for sårtilheling
  • Sårbunnsoptimalisering, behandlingsprinsipper og produktvalg
  • Prevalens og insidens av ulike typer sår
  • Risikovurdering og forebygging av ulike typer sår
  • Organisering og utvikling av tjenestene med fokus på tverrprofesjonell- og tverretatlig samhandling og tilnærming i forebygging og behandling av sår
  • Konsekvenser av sår på individ-, pårørende- og samfunnsnivå
  • Å arbeide kunnskapsbasert i forebygging og behandling
  • Dokumentasjon

(Selv om sårsmerter er en av de mest plagsomme symptomene ved legg- og fotsår, vil smerter ikke bli grundig omhandlet i dette emnet da det inngår i andre valgemner ved USN).

Se emneplan for en mer detaljert beskrivelse og kunnskapsutbytte.

Slik er studiet lagt opp

Undervisningen gjennomføres med undervisning på nett samt samlinger. Samlingene består av ressursforelesninger, case diskusjoner, veiledning, gruppearbeid, og praktisk trening i workshops. Før, mellom og etter samlingene har studentene tilgang til nettbaserte ressurser og e-læring til selvstudier, gjennomfører multiple choice, arbeider med eksamensoppgaven og oppøver praktiske ferdigheter gjennom erfaringer fra egen arbeidsplass.

Deltakelse på samlinger er obligatorisk.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

I tillegg kreves enten minst 1 års relevant klinisk erfaring, eller at du innehar minimum 20% stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet.

For opptak til utdanninger på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Emnet er tilpasset nordiske sykepleiere som er i et masterløp eller har fullført en mastergrad.

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student