Geriatrisk vurderingskompetanse (GVK)

Geriatrisk vurderingskompetanse (GVK)

Nett- og samlingsbasert studie hvor hovedmålet er å utvikle avansert kompetanse hos sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten i vurdering av helsetjenestebehov hos multisyke eldre.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2020

Geriatrisk vurderingskompetanse (GVK) er godkjent som emne i både master i avansert klinisk sykepleie og i master i klinisk helsearbeid, studieretning geriatrisk helsearbeid.

Utdanningen er nett- og samlingsbasert. Det vil si at studentene kan følge undervisningen fra sin PC uavhengig av hvor i landet man bor. Det vil tilbys forelesninger der studentene selv velger om de er tilstede eller om de vil følge utdanningen over nett. I tillegg til forelesninger jobber studentene med studieoppgaver.

Studiets målsetting

Geriatrisk vurderingskompetanse omfatter observasjon, kartlegging og analyse av pasientsituasjoner for å definere behov for helsehjelp, iverksetting og koordinering av nødvendige tiltak basert på en kunnskapsbasert praksis. Den faglige tilnærmingen er å styrke studentens sykepleiefaglige kompetanse som er nødvendig for å samhandle i et tverrfaglig miljø.

Målgruppe

Studiet er tilpasset sykepleiere som arbeider i klinisk virksomhet med eldre som sentral målgruppe. Studiet egner seg for sykepleiere som arbeider i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, for sykepleiere i fagutviklingsstillinger eller som saksbehandlere i kommunens tildelingstjenester av helse- og omsorgstjenester.

Læringsutbytte

Studenten:

 • erkjenner sitt ansvar for å kunne ivareta vurderinger av den geriatriske pasients helsetilstand slik at et helsefremmende, forebyggende, behandlende, og lindrende perspektiv ivaretas
 • har kunnskap om eldres spesielle symptomatologi og respons på behandling
 • utfører omfattende observasjoner, kartlegginger og vurderinger av den geriatriske pasients fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnivå
 • analyserer konsekvenser av helsesvikt og vurderer faglig, etisk og juridisk ulike forslag til løsninger
 • dokumenterer behov for helsehjelp og arbeider tverrfaglig for å sikre kvaliteten på helsetilbudet
 • arbeider kunnskapsbasert

Aktuelle temaer

 • sykepleiernes ansvar og funksjon i helsetjenester til eldre
 • eldres spesielle symptomatologi og respons på behandling
 • multimorbiditet og polyfarmasi
 • systematisk observasjon som vurderingsgrunnlag og kritisk bruk av veiledende og standardiserte skjemaer og instrumenter
 • komplekse pasientsituasjoner når generell aldring, funksjonssvikt, sykdom og behandling samvirker
 • etisk refleksjon og argumentasjon som en del av vurderingsgrunnlaget
 • pasientinteresser, medvirkning
 • behandlingsavklaring
 • dokumentasjon av helsehjelp
 • kunnskapsbasert praksis

Organisering

Utdanningen er nett- og samlingsbasert. Det vil si at studentene kan følge undervisningen fra sin PC uavhengig av hvor i landet man bor. Det vil tilbys forelesninger der studentene selv velger om de er tilstede eller om de vil følge utdanningen over nett.

Samlinger for studieåret 2019/20

Samlinger er à 2 - 3 dager.

For høsten 2019 gjelder følgende uker:

Uke 38: Mandag 16.09., Tirsdag 17.09. og Onsdag 18.09. - Obligatorisk fremmøte

Uke 42: Mandag 14.10., Tirsdag 15.10. og Onsdag 16.10.

Uke 46: Mandag 11.11., Tirsdag 12.11.

Forbehold om endring av datoer.

Det vil være to samlinger som har obligatorisk tilstedeværelse.

 

Vårsemesteret 2020 vil ha samling følgende dager:

Uke 03: 13. - 14. januar

Uke 07: 10. - 11. februar

Uke 11: 09. - 11. mars - Obligatorisk fremmøte

Uke 16: 14. - 15. april

Opptakskrav

Treårig bachelor i sykepleie. I tillegg kreves autorisasjon som sykepleier og minst ett års klinisk praksis som sykepleier etter endt utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student