Skien satser på GVK

Oppslag i fagbladet Sykepleien om Geriatrisk vurderingskompetanse.