Vis studievalg
Helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg

Helse- og velferdsteknologi i samhandling og omsorg

Mange muligheter, men også fallgruver, ligger i skjæringspunktet mellom velferdsteknologi og helse. Vi satser betydelig på utvikling av den kompetanse som det vil være behov for i fremtidens helsetjeneste.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2018

Dette er helse- og velferdsteknologi

Helse- og velferdsteknologi, samhandling og omsorg er et tverrfaglig studietilbud for personell som arbeider innen kommune- eller spesialisthelsetjenesten.

Vitensenteret Helse og Teknologi ved HSN gir unike muligheter for deg som student til innovasjon, utprøving og evaluering av nye løsninger for helse og omsorg

Målgruppen er personell som arbeider innen kommune- eller spesialisthelsetjenesten med oppgaver knyttet til implementering av samhandlingsreformen og tjenesteutvikling ved hjelp av helse- og velferdsteknologi.

Studiet tilbys på både bachelor- og masternivå.

Dette lærer du hos oss

Du skal bli i stand til å vurdere egnethet av ulike teknologier sett opp mot ulike brukerbehov, foreslå løsninger, samt vurdere mulige fordeler og ulemper med løsningene i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Du får innsikt i endringsprosesser og hvordan teknologi kan understøtte innovasjonsprosesser i helse- og omsorgstjenester.

Du tilegner deg kunnskap om lover og regler knyttet til datasikkerhet, samt opparbeider deg en høy etisk bevissthet omkring bruk av velferdsteknologi til helse- og omsorgstjenester.

Opptakskrav

På bachelornivå: generell studiekompetanse.

På masternivå: 3-årig bachelorutdanning. Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet. For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper for utenlandske søkere.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student