Hygiene og smittevern

Hygiene og smittevern

Videreutdanning innen hygiene og smittevern gir deg økt kunnskap om mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte infeksjoner.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.06.2018
Studiepoeng
40
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor videreutdanninginnen hygiene og smittevern?

Videreutdanning innen hygiene og smittevern gir deg økt kunnskap om mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte infeksjoner. Du vil tilegne deg relevant kompetanse som kreves for å sikre effektiv infeksjonsforebygging og kontroll, og for å sikre pasient- og samfunnssikkerhet i forhold til hygiene og smittevern.

Dette lærer på videreutdanningen

 • Mikrobiologiske og miljømessige faktorer som bidrar til forekomst, utbredelse, overføring og kontroll av helsetjenesterelaterte- og smittsomme sykdommer

 • Ulike infeksjonssykdommer

 • Effektiv infeksjonsforebygging og kontroll

 • Smittevern for å styrke pasientsikkerheten

 • Bærekraftig bruk av antimikrobielle legemidler

 • Å bidra til kritisk vurdering og videreutvikling av egen praksis

 • Å bidra til en helsetjeneste av høy faglig kvalitet

 • Arbeid i tverrfaglige team med respekt for andre faggruppers kompetanse

 • Hvordan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, øvrige ansatte og til allmennheten

Hva slags jobb får du?

Utdanningen er designet for sykepleiere, sterilforsyningsansvarlige og annet helsepersonell som har en infeksjonskontroll-rolle på sin arbeidsplass, men er også åpent for alle med interesse for fagområdet. Studiet tilbys som en nettbasert utdanning og gir dermed fleksibilitet til å studere parallelt med jobb. Etter endt utdanning vil aktuelle arbeidssteder være både i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt i offentlige etater, private firmaer og i industrien.

Slik er studiet

Studietilbudet er i hovedsak såkalt "asynkront" som vil si at deler av studieaktivitetene er uavhengig av tid og sted. Videreutdanningsstudiet i «Hygiene og smittevern» på 40 studiepoeng på masternivå er basert på engelskspråklig pensumlitteratur, undervisning på norsk og engelsk over 2 år. Studentinnleveringer kan skje på engelsk, skandinavisk eller tysk.

Alle emner vil ha obligatoriske arbeidskrav som må gjøres underveis, f.eks. refleksjonsoppgaver. I en del oppgavene må studenten relatere temaet til sin egen praksis eller ved selv å velge eksempler.

Det er et krav at studentene vurderer medstudenters arbeider underveis.

Hvert emne er utformet i henhold til prinsippene om effektiv læring, gjennom historiefortelling, diskusjon, synlig læring og bruk av fellesskapsstøtte.

Samling

Ved starten av første semesteret vil det bli en obligatorisk samling hvor både introduksjon til Canvas som læringsplattform, praktisk informasjon knyttet til studieinformasjon og innledende forelesninger vil bli gitt. Selv om det ikke krav om fysisk tilstedeværelse anbefaler vi likevel å delta på samlingen, men det vil også være mulig å følge deler av samlingen ved videostreaming.

Lære gjennom historiefortelling

I stedet for å kringkaste lange klasseromsforelesninger, presenteres ideer og konsepter via videoer og artikler av høy kvalitet. Studenter kan da diskutere hva dem har lært, teste ny kunnskap med quizoppgaver (flervalgstest) underveis som gir nyttige svar og muligheten til å prøve igjen hvis et svar er feil. Hvert kurs forteller en historie, trinnvis, med utfordringer og nyttige tips underveis, for å teste og bygge opp forståelsen.

Diskusjon for læring

Online Forum Diskusjon
Gjennom Online Forum Diskusjoner kan studentene diskutere med hverandre om temaer som er relatert til emnet. Studentene bidrar til diskusjonen ved å legge ut meldinger til et online meldingsbord.

Coached Problem Solving
I Coached Problem Solving, skal studentene arbeide med å løse et problem ved å bruke konsepter som har blitt brukt i undervisningen. Instruktøren tilrettelegger og tilbyr just-in-time coaching i hvert trinn av problemløsingsprosessen.

Synlig læring
En måte å forbedre læringen på er å gjøre prosessen synlig, slik at studenten vet hvor langt den har kommet. Oppgavelisten gir studenten en oversikt over kurset, viser aktivitetene og registrerer hva studenten har fullført.

Fellesskapsstøttet læring
Fellesskapsstøttet læring kan være en veldig kreativ prosess, samtidig som man bygger team ferdigheter.

 

1. sem (høst)

2. sem (vår)

3. sem (høst)

4. sem (vår)

1.samling

 

 

 

Mikrobiologi for helsepersonell

(10 stp.)

Generelt smittevern, regler og bærekraftig antibiotikabruk

(10 stp.)

Epidemiologi og smittevern i forskjellige arenaer

(10 stp.)

Smittevern ved forsyning og avhending

(10 stp.)

 

Applicants without a Norwegian ID should use the manual application form you will find on the course webside for “Infection Prevention and Control”

Søkere med norsk fødselsnummer skal søke via EVU søknadsweb, se norsk studieomtale på nettsiden til «Hygiene og smittevern».

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- eller biologiske fag.

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Undervisning og undervisningsmateriale på engelsk, studentinnleveringer kan være på skandinavisk, tysk eller engelsk (forutsatt minst 4 deltaker av hver språkgruppe)
 • Antall semester: 4
 • Kostnader kr. 53.000,- + semesteravgift. ca. kr. 800,- per semester (4 semestere)
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student