Intervensjonsradiografi – Videreutdanning for radiografer

Intervensjonsradiografi – Videreutdanning for radiografer

Mange undersøkelses- og behandlingsmetoder har endret seg på bakgrunn av forskning og utvikling. Invasive intervensjonsradiologiske prosedyrer har for eksempel erstattet en rekke åpne kirurgiske inngrep. Med bakgrunn i denne utviklingen har har vi som mål å utdanne kompetente intervensjonsradiografer som kan inngå i intervensjonsradiologiske team.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.12.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Dette er intervensjonsradiografi

Videreutdanningen i intervensjonsradiografi bygger på bachelorutdanning i radiografi eller tilsvarende helsefaglig kompetanse og er utviklet i samarbeid med radiografer ved flere av landets helseforetak. 
 
Videreutdanningen, som er på 30 studiepoeng, starter våren 2019. Utdanningen er organisert som et deltidsstudie over to semestre. Målgruppen for studiet er radiografer som arbeider i et intervesnjonsteam eller har spesiell interesse for fagområdet. Studiets opptakskrav er utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole eller universitetsutdanning innen radiografi. Det stilles krav om 2 års relevant yrkeserfaring.

Dette lærer du hos oss

Du skal få kunnskap om intervensjonsprosedyrer og kunne bidra til nytenkning innenfor dette området.

Du får inngående kunnskap innenfor intervensjonsradiografi og økt innsikt i krav til kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Du tilegner deg kunnskap som gjør at du kan ivareta pasienten på en trygg og sikker måte, samt inngående kunnskap om utstyr og aktuell anatomi og patologi.

Slik har vi lagt opp studiet

Videreutdanningen består av to hovedemner:

  1. Kvalitet og kunnskapsbasert praksis i radiografi
  2. intervensjonsprosedyrer

Opptakskrav

Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende treårig høgskole eller universitetsutdanning innen radiografi. Det stilles krav om to års relevant yrkeserfaring.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student