Intervensjonsradiografi – Videreutdanning for radiografer

Intervensjonsradiografi – Videreutdanning for radiografer

Mange undersøkelses- og behandlingsmetoder har endret seg på bakgrunn av forskning og utvikling. Invasive intervensjonsradiologiske prosedyrer har for eksempel erstattet en rekke åpne kirurgiske inngrep. Med bakgrunn i denne utviklingen har har vi som mål å utdanne kompetente intervensjonsradiografer som kan inngå i intervensjonsradiologiske team.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
09.12.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Dette er intervensjonsradiografi

Intervensjonsradiologi er et spesialområde innen radiologi der man ved hjelp av bildeveiledning, nåler og katetre kan behandle sykdommer i blodårer og organer eller hente ut prøver av vev eller væsker.

Videreutdanningen i intervensjonsradiografi bygger på bachelorutdanning i radiografi eller tilsvarende helsefaglig kompetanse og er utviklet i samarbeid med radiografer ved flere av landets helseforetak.

Utdanningen er på 30 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudie over to semestre.

Målgruppen for studiet er radiografer som arbeider i et intervensjonsteam eller har spesiell interesse for fagområdet.

Dette lærer du hos oss

Du skal få kunnskap om intervensjonsprosedyrer og kunne bidra til nytenkning innenfor dette området.

Du får inngående kunnskap innenfor intervensjonsradiografi og økt innsikt i krav til kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Du tilegner deg kunnskap som gjør at du kan ivareta pasienten på en trygg og sikker måte, samt inngående kunnskap om utstyr og aktuell anatomi og patologi.

Slik har vi lagt opp studiet

Videreutdanningen består av to hovedemner:

  1. Kvalitet og kunnskapsbasert praksis i radiografi
  2. Intervensjonsprosedyrer

Samlinger

Studiet går over to semestre. Det legges opp til tre samlinger i hvert semester. Undervisningen foregår vanligvis fra 9 -15.

Datoer for samlinger:

  • Samling: 15. -17. jan 2019
  • Samling: 14. og 15. mars 2019
  • Samling: 22. og 23. mai 2019
  • Eksamen: 27. – 29. mai 2019

Opptakskrav

Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende treårig høgskole eller universitetsutdanning innen radiografi. Det stilles krav om to års relevant yrkeserfaring.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student