Kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor både verbal- og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans og bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
info kommer ila feb-18
Studiepoeng
75
Oppstart
Sommer 2018

Dette er kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Videreutdanningen, som ligger på masternivå, er utviklet i et samarbeid med Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT). NIKUT ble etablert i 1993 og er en non-profit organisasjon med formål å bidra til utvikling av kunst- og uttrykksterapi i Norge, stimulere til og utvikle samarbeid med tilsvarende institusjoner i de nordiske land, andre europeiske land og USA for å opprettholde høy kvalitet i profesjonsutøvelse og forskning.

Høgskolen i Sørøst-Norge har et solid fag- og forskningsmiljø innen psykisk helsearbeid. Det er etablert et eget senter for forskning innen psykisk helse og rus. Den nye videreutdanningen er utviklet i tett samarbeid med dette fagmiljøet.

Hvorfor kunst- og uttrykksmetoder i terapi?

Studiets målgruppe er personer som ønsker å arbeide ved hjelp av kreative uttrykksformer med mennesker som har psykiske problemer, traumatisk stress, stress, psykosomatiske lidelser og/eller flyktningeproblematikk.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende emner:

  • Innføring i kunst- og uttrykksterapi - 15 stp.
  • Teoretisk grunnlag i kunst- og uttrykksterapi - 15 stp.
  • Terapeutrollen- 15 stp.
  • Praksis- 15 stp.
  • Integrering etter kriser og traumer - 15 stp.

For nærmere informasjon om innhold, se studieplanen.

Samlingstidspunkter

Samlinger:
1. samling: 14. juni – 16. juni (17. juni, Basegruppe)
2. samling: 23. august – 25. august (26. august, Basegruppe)
3. samling: 11. oktober -13. oktober (14. oktober, Basegruppe)
4. samling: 6. desember – 8. desember (9. desember, Basegruppe)

Forkurs 

For å søke på videreutdanningen i kunst og uttrykksmetoder innen terapi, som starter juni 2018, er det obligatorisk med ett forkurs. I dette introduksjonskurset fra 13.-15. april 2018 setter vi fokus på Expressive Arts in Transition (EXIT).

Du vil lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygger opp egne ressurser (resilience) - en forutsetning for å lykkes og for å integreres i et nytt samfunn. Kroppen vår reagerer på traumatiske hendelser med blant annet søvnløshet, sansene lukker seg, stress og sinne. Da er det viktig å få «bevegelsen» inn i livet igjen, så man ikke blir fastlåst. 

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det en plattform «her-og-nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Ordene har ofte mistet sin opprinnelige betydning, derfor er både de kunstneriske aktivitetene og de kulturelle ritualene av viktighet, som uttrykksform.  Disse non-verbale uttrykkene er med på å forvandle/transformere det man bærer med seg – til en styrke.

Kurset ledes av professor Melinda Ashley Meyer DeMott og kunst- og uttrykksterapeut Gunnar Reinsborg.

Opptakskrav

Det kreves minimum 3 års universitets- eller høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag og søkeren må ha minst ett års relevant arbeidserfaring. Personer med annen relevant utdanning på universitets- og høgskolenivå kan også søke. Det kreves da i tillegg realkompetanse med erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Profesjonelt arbeid med mennesker kan være arbeid innen helse, sosialomsorg, undervisning, personalarbeid, ledelse, kundebehandling, rådgiving og lignende.
Det stilles videre krav til alle søkere at de har godkjent deltagelse i et 30 timers introduksjonskurs i kunst- og uttrykksterapi som arrangeres av NIKUT.

Studenten bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir grunnlag for utøvende fagpraksis. Dette vil si at de bør ha mulighet til å utprøve teoretisk / metodisk ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.

Les mer om opptakskrav og kvalifikasjoner i studieplanen.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student