Kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Kunst- og uttrykksmetoder i terapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor både verbal- og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans og bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Søknadsfrist 15. november 2020. Oppstart vårsemesteret 2021 i januar/februar.
Studiepoeng
75
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er kunst- og uttrykksmetoder i terapi

Videreutdanningen, som ligger på masternivå, er utviklet i et samarbeid mellom Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon (NIKUT).

Kunst- og uttrykksterapi er en kreativ tilnærming til den terapeutiske prosess hvor både verbal og ikke-verbal kommunikasjon skjer gjennom bilde, dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama.

Bruk av kunstuttrykk i terapi hviler på følgende grunnteser:

 • at det i alle mennesker finnes en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon
 • at det finnes et grunnleggende slektskap mellom de forskjellige kunst- og uttrykksformene
 • at det finnes en grunnleggende forbindelse mellom skapende uttrykk og intrapsykiske prosesser
 • at ubevisste psykiske prosesser påvirker menneskets atferd
 • at vi bærer med oss erfaringer fra barndommen, som påvirker menneskets uttrykksmuligheter og evner til å inngå relasjoner i hverdagslivet
 • at mennesket behøver estetiske stimuli for å oppnå optimal utvikling

Hvorfor kunst- og uttrykksmetoder i terapi?

Studiets målgruppe er personer som ønsker å arbeide ved hjelp av kreative uttrykksformer med mennesker som har psykiske problemer, traumatisk stress, stress, psykosomatiske lidelser og/eller flyktningeproblematikk.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende emner:

 • Innføring i kunst- og uttrykksterapi - 15 stp.
 • Teoretisk grunnlag i kunst- og uttrykksterapi - 15 stp.
 • Terapeutrollen- 15 stp.
 • Integrering etter kriser og traumer - 15 stp.
 • Praksis- 15 stp.

For nærmere informasjon om innhold, se studieplanen.

Slik er studiet

Videreutdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 ½ år og består av fem emner som hver går over ett semester. Det stilles krav om gjennomføring av 15 timers egenterapi i løpet av studiets første år og 15 timer i løpet av 2.studieår, totalt 30 timer. Terapeuten skal godkjennes av USN og NIKUT. Ett av emnene (5. semester) består av veiledet praksis 1 dag pr. uke over 15 uker med fokus på individualterapi.

Opptakskrav

Det kreves minimum bachelorgrad eller treårig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Søkeren må i tillegg ha minst ett års relevant arbeidserfaring. Personer med annen relevant bachelorgrad eller treårig høyskoleutdanning kan også søke.

Relevant arbeidserfaring er i denne sammenheng profesjonelt arbeid med mennesker innen helse, sosialomsorg, undervisning, personalarbeid, ledelse, rådgiving og lignende.

Det stilles videre krav til alle søkere at de har godkjent deltagelse i et 30 timers forkurs i kunst- og uttrykksterapi som arrangeres av NIKUT.

Studenten bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir grunnlag for utøvende fagpraksis. Dette vil si at de bør ha mulighet til å utprøve teoretisk / metodisk ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker.

Les mer om opptakskrav og kvalifikasjoner i studieplanen.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 • Antall semester: 5
 • Kostnader Kr. 24.000,- per semester (Kull 2019 vår) + semesteravgift. Endringer i studieavgiften kan forekomme for kull 2021 VÅR.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student