Master i anestesisykepleie – påbygging

Master i anestesisykepleie – påbygging

Er du allerede anestesisykepleier kan du søke om innpassing av tidligere videreutdanning i anestesisykepleie for å oppnå graden master i anestesisykepleie

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor bli master i anestesisykepleie?

Mastergradsprogrammet gir ferdige kandidater økt kompetanse til å videreutvikle sin praksis gjennom analytisk, kritisk og innovativ tenkning. Studiet gir kunnskaper og ferdigheter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Dette vil gi mulighet for å ivareta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert anestesisykepleie og økt fagutvikling, samt delta i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Mastergrad i anestesisykepleie kvalifiserer til opptak til relevant ph.d.-program. 

Kort om organisering av studiet

Studiet  og ivaretar og bygger på ‘Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie’ fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2005. Påbygningsstudiets innhold er organisert i fire obligatoriske emner.

Studiets emner gjennomføres parallelt med studieprogram for master i anestesisykepleie med oppstart medio august 2017. 

Høsten 2017

  • Emne 1A – 10 studiepoeng: - Vitenskapsfilosofisk kunnskapsgrunnlag og kontekstuelle rammer 

Våren 2018 

  • Emne 1B – 10 studiepoeng: - Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode

Høsten 2018

  • Emne 3: - 10 studiepoeng: - Utvikling av prosjektbeskrivelse

Våren 2019

  • Emne 4 - 30 studiepoeng: - Masteroppgave

Det er ingen egen studieplan. Individuell studieplan, med innpass av tidligere utdanning lages ut fra masterprogrammet for studentene hvorav det må avlegges 60 studiepoeng for å oppnå mastergrad. I faktafeltet finner du lenke til studieplanen for master i anestesisykepleie.

Opptakskrav

Videreutdanning i anestesisykepleie etter rammeplan av 1999 eller senere.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Det er karakterene fra videreutdanningen som brukes for å beregne snitt.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student