Master i anestesisykepleie – påbygging

Master i anestesisykepleie – påbygging

Som påbyggingsstudent får du en individuell studieplan, med innpass av din tidligere videreutdanning i anestesisykepleie. Du er bare 60 studiepoeng unna mastergrad.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor bli master i anestesisykepleie?

Mastergradsprogrammet gir deg økt kompetanse til å videreutvikle din praksis gjennom analytisk, kritisk og innovativ tenkning. Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Dette vil gi mulighet for å ivareta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert anestesisykepleie og økt fagutvikling, samt deltakelse i forskningsprosjekter innenfor egen virksomhet. Mastergrad i anestesisykepleie kvalifiserer til opptak til relevant ph.d.-program.

Anestesi-studenter gjenskaper en realistisk operasjon-situasjon. Foto

Kort om organisering av studiet

Studiet ivaretar og bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i 2005. Påbygningsstudiets innhold er organisert i fire obligatoriske emner.

Studiets emner gjennomføres parallelt med studieprogram for master i anestesisykepleie med oppstart medio august 2017. 

Høsten 2017

  • Emne 1A – 10 studiepoeng: Vitenskapsfilosofisk kunnskapsgrunnlag og kontekstuelle rammer 

Våren 2018 

  • Emne 1B – 10 studiepoeng: Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode

Høsten 2018

  • Emne 3: - 10 studiepoeng: Utvikling av prosjektbeskrivelse

Våren 2019

  • Emne 4 - 30 studiepoeng: Masteroppgave

Det er ingen egen studieplan. Individuell studieplan, med innpass av tidligere utdanning, lages ut fra masterprogrammet for studentene, som det må avlegges 60 studiepoeng fra for å oppnå mastergrad. I faktafeltet finner du lenke til studieplanen for master i anestesisykepleie.

Opptakskrav

Videreutdanning i anestesisykepleie etter rammeplan av 1999 eller senere.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Det er karakterene fra videreutdanningen som brukes for å beregne snitt.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

  • Antall semester: 4
  • Søkekode: 5171

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student