– Master i intensivsykepleie var en god investering

Inge-Christian Austad Wiig. Foto

Inge-Christian Austad Wiig har en mastergrad i intensivsykepleie fra USN. – Utdanningen har gjort meg tryggere på egne vurderinger, sier han.

Hvorfor har du valgt å jobbe som intensivsykepleier?

– Hovedsakelig fordi jeg ønsker å jobbe med mennesker. Etterhvert fant jeg ut at jeg liker å jobbe med kritisk syke, fordi dette både er utfordrende rent faglig og gir en ekstra spenning i hverdagen.

Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

– På min arbeidsplass er arbeidsdagen alltid varierende. Pasientene kan være skiftet helt ut fra en dag til en annen. Det kan også bli meget hektisk med dårlige pasienter som har behov for mye medisinsk bistand og pleie. Da kreves det av deg som intensivsykepleier at du hele tiden ligger i forkant og holder hodet kaldt. Andre dager kan det være stabile pasienter som trenger hjelp til å komme seg opp av sengen og forberedes til overflytting til en sengepost. Da kreves andre egenskaper av deg.

Hva er det beste med jobben din?

– Uforutsigbarheten og kravet om gøy kompetanse. Det er selvsagt også en bonus at man hjelper noen i en vanskelig og krevende situasjon.

Hvorfor valgte du masterstudiet i intensivsykepleie ved USN?

– Jeg ønsket å heve min kompetanse og vurderer mastergraden min som en god investering med tanke på arbeidslivet. Jeg valgte USN siden flere av mine kollegaer har tatt utdanningen der og er fornøyde med den.

Hvordan opplevde du studietiden ved USN?

– Jeg stortrivdes på Bakkenteigen. Campus er ikke for stor og heller ikke for liten. Siden jeg kommer fra Drammen var det også riktig vei å pendle med tanke på all kø og trafikk innover mot Oslo.

På hvilken måte har den tillærte kunnskapen fra studiet vært nyttig i jobben din?

– Kompetansen gir bedre pasientbehandling og øker garantert pasientsikkerheten. I tillegg har jeg blitt mer trygg på egne vurderinger og gjør jobben min bedre. Tror også at kunnskapen jeg har ervervet fører til at mine kollegaer også er mer trygge.

Hvilke tips har du til kommende studenter?

– Ikke skriv masterhandlingen med 100 prosent jobb ved siden av. I tillegg bør du skrive om noe som interesserer deg. Vær nøye med prosjektbeskrivelsen, fordi det sparer deg for mye arbeid senere. Husk for all del også på å nyte studietiden: unn deg noen treningsøkter eller noen øl.

Navn: Inge-Christian Austad Wiig

Alder: 38

Bosted: Hokksund

Studium: Master i intensivsykepleie (2015-2018)

Jobber som: intensivsykepleier