Masteremner i helsefremmende arbeid

Masteremner i helsefremmende arbeid

Vi tilbyr et masterstudium i helsefremmende arbeid. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
01.07.2018
Studiepoeng
Oppstart
Høst 2018

Emner med ledig kapasitet i høstsemesteret 2018 vil bli lagt ut for søking den 25. mai.

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i helsefremmende arbeid. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal normalt være utført etter utdanningen som kvalifiserer for opptak.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

  • Antall semester: 1
  • Søkekode: Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser: 5169, Salutogenese og helsefremmende prosesser: 5170
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student