Masteremner i helsefremmende arbeid

Masteremner i helsefremmende arbeid

Vi tilbyr et masterstudium i helsefremmende arbeid. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
Oppstart
Høst 2018

Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser

Dette emnet gir kompetanse i å forstå arbeidslivets betydning for folks helse. Emnet gir videre kompetanse i å identifisere, forstå og utvikle helsefremmende arbeidsplasser.

Det er en valgfri fordypning i studieprogrammet Master i helsefremmende arbeid, men er også åpent for studenter som ønsker å ta bare dette emnet og ikke hele masterprogrammet.

Salutogenese og helsefremmende prosesser

Dette emnet er innrettet for deg som vil utvikle din praktiske helsefremmende kompetanse, og for deg som ønsker å designe forskningsprosjekt utfra en helsefremmende forståelse. Emnet gir kompetanse i å bistå en person, gruppe, lokalsamfunn i å aktivere og ta i bruk ressurser for å understøtte helsefremmende utvikling, og å utforske slike prosesser.

Det er en valgfri fordypning i studieprogrammet Master i helsefremmende arbeid, men er også åpent for studenter som ønsker å ta bare dette emnet og ikke hele masterprogrammet.

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i helsefremmende arbeid. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal normalt være utført etter utdanningen som kvalifiserer for opptak.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Masterstudenter i helsefremmende arbeid prioriteres.

Søkere som ikke er masterstudenter, gjøres oppmerksom på at opptak til masteremnet ikke gir direkte opptak til masterprogrammet.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

  • Antall semester: 1
  • Søkekode: Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser: 5169, Salutogenese og helsefremmende prosesser: 5170
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student