Masteremner i klinisk helsearbeid

Masteremner i klinisk helsearbeid

Vi tilbyr et masterstudium i klinisk helsearbeid. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse, uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
20.06.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Enkeltemner ved master i klinisk helsearbeid

Emner med ledig studieplass vil bli lagt ut for søking i slutten av mai og det vil være fortløpende opptak.

Enkeltemner høsten 2019 (Følg lenke for å lese emneplanene):

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du består eksamen i enkeltemnet, kan du senere bygge videre til en full master. Merk at gjennomførte enkeltemner ikke automatisk gir studieplass på et masterprogram. Dersom du senere ønsker å ta en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet, og deretter søke innpassing av gjennomførte enkeltemner etter at du har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. I tillegg kreves enten minst 1 års relevant klinisk erfaring, eller at du må inneha minimum 20% stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet. Med relevant klinisk erfaring menes arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor.

I tillegg har noen emner ekstra fagkrav. Vennligst se informasjonssiden for Master i Klinisk helsearbeid for mer informasjon.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i Forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student