Påbygging til master i jordmorfag

Påbygging til master i jordmorfag

Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
40
Oppstart
Vår 2019

Kort om studiet

Påbygning for jordmødre utdannet etter rammeplanen fra 2005 utgjør 40 studiepoeng. For jordmødre utdannet tidligere kreves ytterligere tilsvarende 20 studiepoeng på mastergradsnivå innen relevante fagområder før mastergrad oppnås.

Studieprogrammet skal gi autoriserte jordmødre mastergrad i jordmorfag. Programmet består av et 10 studiepoengs emne med vitenskapsteori/metode som ender opp med en prosjektbeskrivelse for den fremtidige masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Innpass

Jordmødre med utdanning etter rammeplanen fra 2005 får 80 studiepoeng innpasset fra ordinær jordmorutdanning.

Jordmødre utdannet før 2005 får 60 studiepoeng innpasset.

Hvorfor bli master i jordmorfag?

Masterprogrammet gir ferdige kandidater økt kompetanse til å videreutvikle sin praksis gjennom kritisk og innovativ tenking. Dette gir bedre ferdigheter til fagutvikling, kritisk tenking og å kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Det gir kandidatene muligheter til å kunne bidra bedre til utviklingen av jordmorpraksis.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres på Campus Vestfold. Det planlegges tre samlinger i høstsemesteret 2018 og fire samlinger våren 2019.

Alle samlingene starter kl.11.00 første dag og  avsluttes senest kl. 15.00 siste dag. Samlingene vil være en veksling mellom ressursforelesninger og oppgaveseminarer.

Datoer for høstsemesteret: 

  • Samling 1: 16. – 18.10.2018
  • Samling 2: 14. – 15.11.2018
  • Samling 3: 12. – 13.12.2018

Vårsemesteret har følgende samlinger:

  • Samling 1: 23. – 24.01.2019
  • Samling 2: 27. – 28.02.2019
  • Samling 3: 20. -  21.03.2019
  • Samling 4: 07. -  08.05.2019

Alle vil få oppnevnt en egen veileder. Totalt antall timer veiledning er 13 timer. Tre av disse vil være på prosjektbeskrivelsen, som skal leveres i uke 5/2019. Dette er en del av forberedelsen til mastergradsoppgaven som er på 30 studiepoeng. Innlevering av mastergradsoppgaven er foreløpig fastsatt til 13.09.2019.

Veiledning

Alle vil få oppnevnt en egen veileder. Totalt antall timer veiledning er 13 timer. 3 av disse vil være på prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) som skal leveres 11.12.2017. Dette er en del av forberedelsen til mastergradsoppgaven som er på 30 studiepoeng. Innlevering av mastergradsoppgaven er foreløpig fastsatt til 14.09.2018.

Opptakskrav

Videreutdanning i jordmorfag. I tillegg kreves norsk autorisasjon som jordmor.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre. Det er karakterene fra videreutdanningen som brukes for å beregne snitt.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

Aktuelle lenker


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student