Påbygging til master i jordmorfag

Påbygging til master i jordmorfag

Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
01.11.2019
Studiepoeng
40
Oppstart
Vår 2020

Kort om studiet

Påbygning for jordmødre utdannet etter rammeplanen fra 2005 utgjør 40 studiepoeng. For jordmødre utdannet tidligere kreves ytterligere tilsvarende 20 studiepoeng på mastergradsnivå innen relevante fagområder før mastergrad oppnås.

Studieprogrammet skal gi autoriserte jordmødre mastergrad i jordmorfag. Programmet består av et 10 studiepoengs emne med vitenskapsteori/metode som ender opp med en prosjektbeskrivelse for den fremtidige masteroppgaven på 30 studiepoeng.

Innpass

Jordmødre med utdanning etter rammeplanen fra 2005 får 80 studiepoeng innpasset fra ordinær jordmorutdanning.

Jordmødre utdannet før 2005 får 60 studiepoeng innpasset.

Hvorfor bli master i jordmorfag?

Masterprogrammet gir ferdige kandidater økt kompetanse til å videreutvikle sin praksis gjennom kritisk og innovativ tenking. Dette gir bedre ferdigheter til fagutvikling, kritisk tenking og å kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap. Det gir kandidatene muligheter til å kunne bidra bedre til utviklingen av jordmorpraksis.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres ved campus Vestfold.

Alle samlingene starter kl.11.00 første dag og avsluttes senest kl. 15.00 siste dag. Samlingene vil være en veksling mellom ressursforelesninger og oppgaveseminarer.

Første emne, Vitenskapsteori og forskningsmetode starter med en tredagers samling 28.-30. januar 2020. Deretter varer samlingene over to dager.

  • Samling 2: 26.-27. februar
  • Samling 3: 25.-26. mars
  • Samling 4. 27.-28. mai
  • Samling 5. 26.-27. august
  • Samling 6. 28.-29. oktober

Presentasjonsseminar av egen mastergradsoppgave og avslutning av studiet 3.-4. februar 2021.

Veiledning

Alle vil få oppnevnt en egen veileder. Totalt antall timer veiledning er 13 timer. Tre av disse vil være på prosjektbeskrivelsen. Dette er en del av forberedelsen til mastergradsoppgaven som er på 30 studiepoeng.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende. Autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier. I tillegg kreves videreutdanning i jordmorfag og norsk autorisasjon som jordmor.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre på kvalifiserende utdanning (bachelor i sykepleie).

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Deltid – Vestfold

Aktuelle lenker

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student