Videreutdanning i praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

Videreutdanning i praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

Vi gir deg innsikt i modeller, arbeidsmåter og verktøy for å arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet i helse-og omsorgstjenestene

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
02.12.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er praktisk forbedringsarbeid 

Systematisk kvalitetsarbeid er lovfestet som del av den daglige ordinære virksomheten i helse- og omsorgstjenestene, og helsepersonell er lovpålagt å drive kvalitetsarbeid. En forutsetning for å drive kvalitetsarbeid er kunnskap om hvordan slikt arbeid skal utføres. 

Univeristetet i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, tilbyr fra høsten 2019 Videreutdanning i Praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene. Studiet er delvis finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Målet med videreutdanningen er å gi studentene innsikt i modeller, arbeidsmåter og verktøy for å arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet. Videre får studentene en praksisnær tilnærming gjennom erfaring med å gjennomføre et relevant, klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass.

En betingelse for å kunne delta på denne videreutdanningen er at studentene ved studiestart bringer med seg et klinisk forbedringsområde som er klarert med nærmeste leder. 

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder blant annet følgende temaer:

  • Samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester
  • Kvalitet og forsvarlighet i helse- og omsorgstjenestene
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Pleiekulturer og arbeidsfellesskap
  • Kvalitet og pasientsikkerhet
  • Lærende praksisfellesskap
  • Kvalitetsforbedringsmodeller og aktuelle verktøy i forbedringsarbeid
  • Forbedringsarbeid og endringsledelse

Hvem passer studiet for?

Målgruppen er helsepersonell ansatt i kommunens helse- og omsorgstjenester. Ansatte i sykehus kan også søke.

Studiet egner seg godt for både helse- og omsorgsarbeidere og høyskoleutdannet personell som sykepleiere og vernepleiere som arbeider for eksempel ved sykehjem, hjemmebaserte tjenester, boliger for personer med utviklingshemming og dagsentre eller kliniske avdelinger på sykehus. 

Det er ønskelig at det er flere deltakere fra samme arbeidsplass. 

Slik er studiet organisert

Studiet har en varighet over ca 2 år med totalt 10 samlingsdager fordelt på 8 samlinger. Første samling går over 3 dager, de andre er endagssamlinger. 

Samling 1: 3. - 5.desember 2019 

Tidspunkt alle dager er fra kl 09.00 - 15.00.

Øvrige samlingsdager vil bli oppgitt senere.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse, autorisasjon som helsepersonell og minst ett års praksis fra arbeid innen helse- og omsorgstjenestene.

Det stilles krav til at deltakerne i studiet er i pasientnært arbeid og/eller har definerte faglige ledelsesoppgaver på arbeidsplassen.

Det er mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student