Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Bygg kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Dette er psykisk helse og rusrelaterte problemer

Studietilbudet er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Sosial- og familieavdelingen, samt en referansegruppe bestående av fagpersoner fra ulike miljøer i Buskerud.

Studiets primære målgrupper er alle kategorier fagpersonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Dette lærer du hos oss

Etter å ha gjennomført alle studiets emner skal du:

  • ha utvidet kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser
  • i din praksis utøve et faglig helhetssyn kombinert med en evne til kritisk refleksjon for å kunne utvikle og styrke egen, brukerens og pårørendes kompetanse i overensstemmelse med helsepolitiske føringer, gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer
  • evne å arbeide relasjonsorientert med vekt på brukermedvirkning, mestring, samt benytte et mangfold av ulike metoder i lokalbasert psykisk helsearbeid

Slik er studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år bestående av fire selvstendige emner à 15 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en tilhørende eksamen. Hvert emne gjennomføres i løpet av ett semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Det enkelte emne består av ni undervisningsdager som hver består av seks timer. Undervisningen er organisert i samlinger av to-tre dager.

Studiet er bygd opp i fire hovedområder som hver utgjør et emne. Studiets innhold har en progresjon hvor det faglige fokuset utvides fra emne til emne.

Opptakskrav

Fullført høyere utdanning av minst 3 års varighet (180 ECTS/ studiepoeng). I tillegg må søkerne dokumentere minst 2 års relevant praksis etter fullført utdanning med bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere med annen høgskole- eller universitetsbakgrunn på tilsvarende nivå, kan etter særskilt vurdering bli tilbudt studieplass.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

  • Antall semester: 4
  • Kostnader Kr. 60000,- (15000,- per semester) + semesteravgift. Prisen kan bli justert våren 2020.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student