Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Psykisk helse og rusrelaterte problemer

Bygg kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Dette er psykisk helse og rusrelaterte problemer

Studietilbudet er utviklet i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, Sosial- og familieavdelingen, samt en referansegruppe bestående av fagpersoner fra ulike miljøer i Buskerud.

Studiets primære målgrupper er alle kategorier fagpersonell med relevans for psykisk helse og rusrelaterte problemer.

Dette lærer du hos oss

Etter å ha gjennomført alle studiets emner skal du:

  • ha utvidet kompetanse innen tverrfaglig og tverretatlig samarbeid og samhandling i behandling, rehabilitering og oppfølging av personer med rusproblemer og psykiske lidelser
  • i din praksis utøve et faglig helhetssyn kombinert med en evne til kritisk refleksjon for å kunne utvikle og styrke egen, brukerens og pårørendes kompetanse i overensstemmelse med helsepolitiske føringer, gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer
  • evne å arbeide relasjonsorientert med vekt på brukermedvirkning, mestring, samt benytte et mangfold av ulike metoder i lokalbasert psykisk helsearbeid

Slik er studiet

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to år bestående av fire selvstendige emner à 15 studiepoeng.

Hvert emne avsluttes med en tilhørende eksamen. Hvert emne gjennomføres i løpet av ett semester med forventet studieinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Det enkelte emne består av ni undervisningsdager som hver består av seks timer. Undervisningen er organisert i samlinger av to-tre dager.

Studiet er bygd opp i fire hovedområder som hver utgjør et emne. Studiets innhold har en progresjon hvor det faglige fokuset utvides fra emne til emne.

Opptakskrav

Fullført høyere utdanning av minst 3 års varighet (180 ECTS). I tillegg må søkerne dokumentere minst 2 års relevant praksis etter fullført utdanning med bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere med annen høgskole- eller universitetsbakgrunn på tilsvarende nivå, kan etter særskilt vurdering bli tilbudt studieplass.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student