Psykoterapi: Integrativ terapi

Psykoterapi: Integrativ terapi

Har du helsefaglig utdanning og praksis? Ønsker å utvikle deg videre personlig og profesjonelt sammen med andre?

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Det er ledige studieplasser. Vi tar inn studenter frem til studiestart. Ta kontakt med Kari.Egelandsdal@usn.no
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2017

Dette er integrativ terapi

Integrativ terapi er en helhetlig terapeutisk retning som omfatter psykoterapi, bevegelsesterapi, sosioterapi og kreativitetsutvikling. Terapien har som utgangspunkt å forstå mennesket i sin sosiale og økologiske sammenheng og går dermed utover tradisjonell behandling av individets psyke.

Integrativ terapi som metode startet i Paris på slutten av 60-tallet, og har utspring fra psykologi, medisin, filosofi og pedagogikk. I de senere år har kunnskapsutviklingen innen nevrobiologi og evolusjonsteori fått større innvirkning enn i starten. Hilarion Petzold, Johanna Sieper og Hildegund Heinl var pionerer som bragte retningen videre ut i Europa, først til Tyskland, Østerrike og Sveits. I alle tre land er det etablert statlig anerkjente utdanningsinstitusjoner innenfor fagfeltet.

Hvorfor integrativ terapi?

Studiet egner seg for deg som er trygg nok i din egen profesjonalitet til å utvikle deg videre personlig og profesjonelt sammen med andre. Studiet er både akademisk og praksisnært. Det krever at du trives med kompleksitet, at du er interessert i å utfordre deg selv både teoretisk og praktisk og at du vil tilegne deg kreative og bevegelsesterapeutiske metoder gjennom selverfaring i gruppeprosesser, i teoristudier og utprøving i praksis. Du må være villig til utvikling i felleskap for felleskapet.

Hva slags jobb får du?

Personer med utdanning i integrativ terapi finner du på mange ulike arenaer, fra psykisk helsearbeid, ledelse, privatpraktiserende terapeuter, organisasjonsrådgivning, HR arbeid, undervisning, rusforebygging og behandling, migrasjonshelse, filosofisk og åndelig rådgivning.

For godkjenning som integrativ terapeut kreves blant annet 80 timer individuell terapi, samt bevegelsestrening, f.eks. deltagelse i Aikido, Thai Chi eller annen Martiell kunstart, sammenhengende over to år.

Dette lærer du hos oss

Integrativ terapi har som terapeutiske mål:

 • Forståelse av seg selv i hele sin sammenheng
 • En differensiert og integrert personlighet
 • En bekreftet meningsfull eksistens
 • Engasjement til samhandling

Studiet inneholder følgende emner:

 • Ko-respondens-modellen, en relasjonsorientert handlingsteori - 15 stp.
 • Livsløpsperspektiv - 15 stp.
 • Skapende menneske i relasjon til samfunn og natur - 15 stp.
 • Terapeutisk intervensjon - 15 stp.

Videre utdanning

Etter endt studium har du anledning til å delta i studiepåbygging (tilsvarende 60 stp.) arrangert av NFIT i samarbeid med Europeisk akademi for psykososial helse, EAG.

Personer med helse- og velferdsfaglig utdanning og praksis innen psykisk helsearbeid kan søke om innpassing av studiet i Mastergradsstudiet i Klinisk helsearbeid, studieretning psykisk helsearbeid  (inntil 60 studiepoeng). Søknadene vurderes individuelt basert på innholdet i studiet og søkerens faglige prestasjoner.

Samlinger

Dette er et deltidsstudium over fire semester med fire samlinger per semester:

 • To prosesseminar á 25 timer
 • To fagseminar á 20 timer

Høst  2017

 • Prosesseminar 06. - 09. september
 • Fagseminar 12. - 14. oktober 
 • Prosesseminar 01. - 04.november
 • Fagseminar 30.nov - 02.desember

Kursinvitasjoner

Disse kursene er moduler i videreutdanningen i integrativ terapi, men er også åpne for klinikere fra det psykososiale feltet, studenter i påbygning på gjennomført profesjonsstudier, og andre som er spesielt interessert i temaet.

Les mer og meld deg på:

Opptakskrav

Minimumskrav er bachelor fra helse - og sosialfag eller tilsvarende, eks. pedagogisk utdanning. Annen utdanning på universitets- og høgskolenivå krever i tillegg realkompetanse fra profesjonelt arbeid med mennesker innen helse, velferd, undervisning, personalarbeid, ledelse og ulike typer rådgiving.

Du må ha minst ha ett års relevant arbeidserfaring.

Du bør i utdanningsperioden være i et arbeidsforhold som gir deg mulighet til å erfare teoretisk / metodisk ervervet kunnskap i direkte arbeid med mennesker. Vil du videre i master i klinisk helse, må du ha praksis fra psykisk helsearbeid (rådfør deg direkte med studiestedet).

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student