Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren

Kommunal saksbehandling for helse- og omsorgssektoren

Dette kurset egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som jobber med saksbehandling i helsesektoren.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
0
Oppstart
Høst 2019

Dette lærer du hos oss

Du vil lære om forvaltning og saksbehandling. Kurset belyser temaer som:

  • lovpålagte / ikke lovpålagte tjenester
  • vilkår for å tildele tjenester
  • samtykke
  • klageadgang
  • omsorgsstønad
  • brukermedvirkning
  • dokumentasjonskrav
  • forsvarlighet i saksbehandling

Samlingstidspunkter:  

4. og 5. november 2019
27. og 28. januar 2020

Alle dagene fra kl. 9 – 15

Timeplan:

Samling 1:
4. november 2019

Forvaltning og innføring i generelle saksbehandlingsregler

Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (hol),

Lovpålagte, ikke lovpålagte tjenester

Vilkår for å kunne tildele tjenester

Klageregler
 

5. november 2019

Samtykkekompetanse

Vergemål

Meldeplikt

Tvang

Samling 2:

27. januar 2020

Pårørenderettigheter/brukermedvirkning

Omsorgsstønad

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Ventevedtak sykehjem

Diverse tjenestevedtak

 

28. januar 2020

Dokumentasjonskrav

Taushetsplikt

Forsvarlighetskravet

Saksbehandling og velferdsteknologi

 

Alle dagene inngår gruppearbeid med case

 

Det tas forbehold om endringer/forskyvninger i timeplanen

 

Opptakskrav

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student