Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Er du opptatt av brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning? Da har vi et spennende studietilbud til deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.02.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2019

Dette er samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Studiet vektlegger samarbeid mellom mennesker som har erfaring med psykiske helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeidet.

Dette lærer du hos oss

Det overordnede målet med studiet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekt. Dette søkes ivaretatt gjennom å gi studentene grunnleggende forståelse for arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning, målsetningen med slikt samarbeid og prosjektutvikling.

Tema 1: Samarbeidsbasert forskning - sentrale forutsetninger og prosesser

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsetiske retningslinjer og praktisk forskningsetikk
 • Ulike former for samarbeidsbasert forskning
 • Forskningsprosess, design og metode
 • Litteratursøk og kildekritikk

Tema 2: Forskningsdesign og metoder. Prosjektutvikling.

 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Prosjektarbeid
 • Problemstillinger knyttet til samarbeidsbasert forskning
 • Utarbeide plan for samarbeidsbasert forskningsprosjekt og/eller gjennomføre deler av prosjekt

Studiet er organisert i to hovedtemaer som hvert går over ett semester. Undervisningen foregår over seks samlinger på to dager i løpet av ett studieår. Studiets avsluttende vurdering er en skriftlig hjemmeeksamen som går over fire uker. Eksamen gjennomføres individuelt/eller i gruppe på inntil tre medlemmer.

Studiets innhold belyses gjennom forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, veiledning og ulike øvingsaktiviteter. Mellom samlingene arbeider studentene i basisgrupper med problemstillinger knyttet til temaer som er fokusert på under samlinger og relatert til studentenes eget prosjekt.

Studiet har totalt seks samlinger av 2 dager i løpet av studieåret.

Hvem kan søke?

Studiet henvender seg til forskningsinteresserte personer med egenerfaring innen psykisk helse, og klinikere eller forskere. Det vil være en fordel om søkere har ideer eller planer for et samarbeidsbasert forskningsprosjekt. Personer som er i startfasen av et samarbeidsbasert forskningsprosjekt er også aktuelle søkere.

Samlingsdatoer

Vårsemesteret 2019
25. og 26. februar
1. og 2. april
13. og 14. mai
 

Høstsemesteret 2019
Samlingsdatoer kommer

 

Opptakskrav

For å kunne avlegge studiepoenggivende eksamen må søkeren ha utdanning på bachelornivå.
Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. Søkere som ikke fyller opptakskravet om bachelorutdanning vil kunne delta i studiet og få utstedt et kursbevis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader 15 000,- pluss semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student