Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Er du opptatt av brukerinvolvert samarbeidsbasert forskning? Da har vi et spennende studietilbud til deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
07.12.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2018

Dette er samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid

Studiet vektlegger samarbeid mellom mennesker som har erfaring med psykiske helseproblemer, utdannede forskere eller klinikere i forskningsarbeidet.

Dette lærer du hos oss

Det overordnede målet med studiet er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekt. Dette søkes ivaretatt gjennom å gi studentene grunnleggende forståelse for arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning, målsetningen med slikt samarbeid og prosjektutvikling.

Tema 1: Samarbeidsbasert forskning - sentrale forutsetninger og prosesser

 • Vitenskapsteori
 • Forskningsetiske retningslinjer og praktisk forskningsetikk
 • Ulike former for samarbeidsbasert forskning
 • Forskningsprosess, design og metode
 • Litteratursøk og kildekritikk

Tema 2: Forskningsdesign og metoder. Prosjektutvikling.

 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Prosjektarbeid
 • Problemstillinger knyttet til samarbeidsbasert forskning
 • Utarbeide plan for samarbeidsbasert forskningsprosjekt og/eller gjennomføre deler av prosjekt

Hvem kan søke?

Studiet henvender seg til forskningsinteresserte personer med egenerfaring innen psykisk helse, og klinikere eller forskere. Det vil være en fordel om søkere har ideer eller planer for et samarbeidsbasert forskningsprosjekt. Personer som er i startfasen av et samarbeidsbasert forskningsprosjekt er også aktuelle søkere.

Samlingsdatoer

Vårsemester 2018
7. og 8. februar
14. og 15. mars
25. og 26. april

Høstsemester 2018
22. og 23. august
3. og 4. oktober
14. og 15. november
 

Timeplan vår 2018 (.pdf).

Opptakskrav

For å kunne avlegge studiepoenggivende eksamen må søkeren ha utdanning på bachelornivå.
Det er også mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. Søkere som ikke fyller opptakskravet om bachelorutdanning vil kunne delta i studiet og få utstedt et kursbevis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader 15 000,- pluss semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student