Samskapende sosial innovasjon

Samskapende sosial innovasjon

Kurset er for deg som jobber lokalt med sosialt arbeid, folkehelse, skole, barnehage eller andre velferdstjenester, i offentlig, privat eller frivillig sektor. Hvis du ønsker kunnskap, innsikt og trygghet i arbeid med tverrfaglige prosesser hvor radikal brukermedvirkning – det vi kaller samskaping er viktig å få til, er dette kurset for deg.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fortløpende opptak til 08. januar 2020. Begrenset antall plasser.
Studiepoeng
0
Oppstart
Vår 2020

Innhold i kurset

Kurset legger stor vekt på samskaping både som kunnskap og metode. Kursdeltakerene vil sammen med faglærere jobbe med både innhold og form på samlingene. Deltakernes egne behov for kunnskap og ferdigheter vil stå i sentrum for arbeid med teori, modeller og casearbeid. En rekke læringsmåter vil bli brukt:

 • Workshops
 • Likemannslæring i små grupper og i par.
 • Forelesninger; både i klasserom og som fjernundervisning fra eksperter i utlandet.
 • Prosessdesign- og ledelse
 • Fasilitering

Temaer

 • Det norske velferdssamfunnets utvikling og prinsipper - utfordringer i dag
 • Kunnskap om innovasjon, disrupsjon og entreprenørskap
 • Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap
 • Tjenestedesign, prosessdesign og prosessledelse
 • Ulike modeller og verktøy for samskaping i tverrfaglighet
 • Diversitet og storytelling
 • Modeller for samskaping og fasilitering av samkapingsprosesser

Se mer informasjon i kursplanen (.pdf).

Samlinger

 • Uke 07: 12. februar Campus Vestfold
  • kl. 10.00 - 15.30
    
 • Uke 11: 10. og 11. mars Campus Porsgrunn
  • 10. mars kl. 09.30 - 16.00
  • 11. mars kl. 09.00 - 15.30
    
 • Uke 14: 01. og 02. april Campus Drammen
  • 01. april kl. 09:30 - 16.00
  • 02. april kl. 09.00 - 15.30
    
 • Uke 17:  22. og 23. april Campus Vestfold
  • 22. april kl. 09:30 - 16.00
  • 23. april kl. 09.00 - 15.30

 23. april kl. 17.00 møtes vi til avslutningsmiddag på Åsgårdstrand hotell, en kort kjøretur fra Campus Vestfold på Bakkenteigen. Middagen dekkes ikke av kursavgiften og er frivillig. 

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Opptakskrav

Det er et krav at kursdeltakerende har egen erfaring med arbeid tett opp mot et praksisfelt hvor deltakeren selv erfarer utfordringer med brukermedvirkning og tverrfaglighet i offentlige, private eller frivillige organiserte velferdstjenester. Det er intet krav men vil være en fordel for deltakerne om flere enn én deltar fra samme arbeidssted/organisasjon.

Kurset har ingen eksamen og gir ingen studiepoeng. Kursdeltakerene vil få et kursbevis ved avsluttet kurs, forutsatt 80% deltakelse.

Studieinformasjon


Samlingsbasert

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student