Hvorfor bli sykepleier?

Som utdannet sykepleier får du mulighet til å jobbe flere steder, blant annet på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleien og på rehabiliteringssenter. Du kan også jobbe med forebyggende arbeid, i humanitære organisasjoner eller offshore.


Det er også mange muligheter for videreutdanning hvis du er sykepleier. Både jordmor og helsesøster er videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.

Les mer om våre sykepleierutdanninger.