Er du interessert i dermatologisk sykepleie?

Dermatologi er læren om hud og hudsykdommer. Vi har flere videreutdanninger for deg som er sykepleier.


Vi har også en videreutdanning for helsepersonell som ønsker å tilegne seg spesialkompetanse på pleie av sår og sårskader: