Hva har en sykepleier i lønn?

Sykepleierlønnen er avhengig av utdanningsbakgrunn, arbeidsplass og arbeidsområde.


Gjennomsnittlig månedslønn for sykepleier var i 2017 41850 kroner  (SSB).

Ta sykepleierutdanning ved USN!