Videreutdanning i veiledning

Videreutdanning i veiledning

Er veiledning en del av din arbeidshverdag eller ønsker du at det skal bli det? Denne utdanningen skal bidra til å høyne din kompetansen innen klinisk veiledning og gi deg den handlingskompetansen du trenger for å veilede personale, studenter eller andre.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Pga lavt søkertall utgår oppstart vårsemesteret 2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er veiledning

Intensjonen med utdanningen er å bidra til å høyne kompetansen innen klinisk veiledning blant annet gjennom å utfordre studenten på å utvikle nye perspektiver på egen veiledning.

Studiets primære målgruppe er ulike profesjoner innenfor helse- og sosialtjenesten som for eksempel sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og radiografer.

Dette lærer du hos oss

Kunnskapsgrunnlag for veiledning:

  • Læring
  • Planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledning
  • Yrkesetisk holdning og handling
  • Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning
  • Metoder for vurdering og evaluering

Veiledningsteori og veiledningsmetodikk:

  • Veilederrollen
  • Veiledningsmetoder

Veiledning som metode for å høyne etisk kompetanse blir også vektlagt i tråd med departementets og KS' satsing på etikk i helse- og omsorgssektoren.

Hva slags jobb får du?

Etter fullføring av studiet vil studenten ha handlingskompetanse i veiledning og være kvalifisert til stillinger hvor klinisk veiledning av personale og /eller studenter er en del av arbeidsoppgavene.

Slik er studiet

Mellom samlingene gjennomfører studentene veiledning og får veiledning i veiledning. For å få godkjent utdanningen må fremmøte være minimum 80 prosent.

Avsluttende vurdering: Utdanningen avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. Det gis gradert karakter.

Opptakskrav

Krav til opptak er treårig helse- og sosialfaglig bachelorutdanning eller tilsvarende høyskole- eller universitetsutdanning. Søkere må også ha minst ett års relevant praksis og være i en relevant arbeidssituasjon.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student