Videreutdanning som helsesykepleier (tidligere helsesøster)

Videreutdanning som helsesykepleier (tidligere helsesøster)

Helsesykepleie er utdanningen for deg som er utdannet sykepleier og ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
60
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor helsesykepleie?

God helse og oppvekstvillkår gir en god start i livet og derfor er utdanningen som helsesykepleier viktig. Som utdannet helsesykepleier får du en ettertraktet kompetanse.

Fra helsesøster til helsesykepleier

Stortinget har nå vedtatt at tittelen "helsesøster" fra nå av skal erstattes med "helsesykepleier". Det var Norsk sykepleieforbund som foreslo at tittelen helsesøster burde erstattes. De har blant annet lagt vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer all fagkompetansen til denne yrkesgruppen. Med en slik kjønnsnøytral tittel ønsker man også at man får flere mannlige studenter og ikke minst at tittelen vil gjøre det lettere for gutter oppsøke hjelp når de trenger det. 

Hva slags jobb får du?

Helsesykepleiere jobber på helsestasjoner, i skolehelsetjenester, helsestasjon for ungdom, i opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både nasjonalt og internasjonalt. Forebyggende arbeid står sentralt og samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Som helsesykepleier skal du kunne planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende arbeid i kommunehelsetjenesten.

Dette lærer du på helsesykepleierutdanningen

Helsesykepleierutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Deltidsstudiet er over 2 år og gir 60 studiepoeng. Studiet organiseres med 4-6 samlinger hvert semester à 5 dagers varighet.
Studiet benytter seg av ulike arbeids og læriringsformer som ressursforelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og ulike IKT løsninger.

Praksis

Praksisstudiene er lagt til emne 1 og 3 og utgjør til sammen ti ukers praksis.

Praksis gjennomføres ved en helsestasjon:

 • En uke observasjonspraksis i første semester.
 • Ni ukers sammenhengende praksis i tredje semester.
 • Praksis er 30 timers uke. Den kan gjennomføres som fem dager av sekstimers dag eller som fire dager av 7,5 time. Dette avtales mellom
  praksisveileder, student og lærer.

Vi har avtaler med de ulike kommuner som stiller praksisplasser til rådighet.

 • Dette gjelder kommuner i Telemark, Vestfold, Aust-Agder, samt Kristiansand.
 • Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Det tilstrebes at studentene skal kunne gjennomføre praksis
  ved å bo hjemme. Dette målet er det ikke alltid mulig å oppnå og da må studenten være forberedt på å bo borte i praksisperioden.
 • Praksis kan ikke gjennomføres i studentenes hjemme distrikt.
 • Studenten kan ikke ha ansettelsesforhold på praksisstedet, eller bli ansatt i løpet av praksisperioden.
 • I spesielle tilfeller kan vi vurdere søknad om gjennomføring av praksis i en annen kommune enn vårt nedslagsfelt.
 • Utgifter i forbindelse med studiet og praksisperioden må bekostes av hver enkelt student.

Ytterligere informasjon om praksis finner du i studieplanen.

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 900,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell og praksisperioden må bekostet av hver enkelt student.

Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av utdanningen. I første semester gjennomføres en uke med observasjonspraksis og i tredje semester er det ni ukers sammenhengende praksis.

Skaff deg internasjonal erfaring

Det er gode muligheter for å hospitere 1-2 uker i utlandet i løpet av studiet.   Å ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Samlingsdatoer

Høst 2019: 

Uke: 35, 37, 39, 42, 50.
Uke 42 vil det være praksis. (Eksamen i uke 46-49)

Vår 2020:
Uke: 3, 5, 7, 10, 14, 17. 

Høst 2020:
Uke: 35, 37, 49.
I tillegg 9 ukers praksis med oppstart i uke 38 eller 39.

Vår 2021:
Uke: 3, 4, 7, 11, 12,
(Innlevering av hovedoppgave i uke 19)

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student