Videreutdanning som helsesøster

Videreutdanning som helsesøster

Helsesøsterutdanningen er for deg som er utdannet sykepleier og ønsker å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor helsesøsterutdanning?

God helse og oppvekstvillkår gir en god start i livet og derfor er helsesøsterutdanningen viktig. Som utdannet helsesøster får du en ettertraktet kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Helsesøstre jobber på helsestasjoner, i helsetjenester i skoler, i opplysningsvirksomhet og miljørettet helsevern både nasjonalt og internasjonalt. Forebyggende arbeid står sentralt og samarbeid på tvers av ulike fagmiljøer. Som helsesøster skal du kunne planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende arbeid i kommunehelsetjenesten.

Dette lærer du på helsesøsterutdanningen

Helsesøsterutdanningen bygger på sykepleiens verdigrunnlag og utdanning, og gir en fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Deltidsstudiet er over 2 år og gir 60 studiepoeng. Studiet organiseres med 3-6 samlinger hvert semester à 4 eller 5 dagers varighet.
Studiet benytter seg av ulike arbeids og læriringsformer som ressursforelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid og ulike IKT løsninger.

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 800,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell og praksisperioden må bekostet av hver enkelt student.

Kontakt med arbeidslivet

Praksis er en viktig del av helsesøsterutdanningen. I første semester gjennomføres en uke med observasjonspraksis og i tredje semester er det ni ukers sammenhengende praksis.

Ønsker du mer informasjon om praksisperiodene i videreutdanningen til Helsesøster kan du klikke her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av praksisen på helsesøsterutdanningen i utlandet.  Å ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjør deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Samlingsdatoer

Høst 2017: 

Uke: 35, 37, 39, 42, 50
Uke 42 vil det være praksis. I tillegg vil det være en hjemmeeksamen i ukene 46-49.

Vår 2018:
Uke: 3, 5, 7, 10, 14, 17
(Eksamen i uke 21)

Høst 2018:
Uke: 35, 37, 49.
I tillegg 9 ukers praksis med oppstart i uke 38 eller 39.

Vår 2019:             
Uke: 3, 4, 12, 23
(Innlevering av hovedoppgave i uke 19)

Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 

Opptakskrav

Treårig bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student