Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Kurset egner seg for ansatte i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten som arbeider med eldre. Det fokuseres på kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med akutt syke eldre. Praktiske øvelser knyttet til observasjoner og tiltak ved de aktuelle tilstandene vektlegges.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
0
Oppstart
Høst 2018

Dette lærer du hos oss

Kurset vil gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid med eldre. Det er samlingsbasert slik at du kan delta selv om du er i arbeid.

Du vil lære mer om:

 • om multisyke eldre, akutt funksjonssvikt, infeksjoner, delir, diabetes, nyresvikt og smertelindring
 • å observere og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt
 • å utføre aktuelle prosedyrer knyttet til akutt syke eldre
 • å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser
 • å bidra til god symptomlindring i palliativ fase
 • å analysere faglige og etiske problemstillinger knyttet til akutt syke eldre

Studiet inneholder følgende temaer

 • Multisyke eldre
 • Akutt funksjonssvikt
 • Sirkulasjonssvikt
 • Infeksjoner
 • Delir
 • Diabetes
 • Væskebehandling
 • Perifert venekateter
 • Parenteral ernæring
 • Oksygenbehandling
 • Smertebehandling

Videre utdanning

Aktuelle videreutdanninger er våre mastere i klinisk helsearbeid eller master i avansert klinisk sykepleie (AKS).

Samlinger

Det legges opp til tre samlinger à to dager. Samlingene består av både forelesninger og praktiske øvelser.

1. samling: 19. og 20. september

2. samling: 17. og 18. oktober

3. samling: 14. og 15. november

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student