Vis studievalg
Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Kurset egner seg for ansatte i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten som arbeider med eldre. Det fokuseres på kunnskaper og ferdigheter hos akutt syke eldre. Praktiske øvelser knyttet til observasjoner og tiltak ved de aktuelle tilstandene vektlegges.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
07.12.2017
Studiepoeng
0
Oppstart
Vår 2018

Dette lærer du hos oss

Kurset vil gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid med eldre. Det er samlingsbasert slik at du kan delta selv om du er i arbeid.

Du vil lære mer om:

 • om multisyke eldre, akutt funksjonssvikt, infeksjoner, delir, diabetes, nyresvikt og smertelindring
 • å observere og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt
 • å utføre aktuelle prosedyrer knyttet til akutt syke eldre
 • å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser
 • å bidra til god symptomlindring i palliativ fase
 • å analysere faglige og etiske problemstillinger knyttet til akutt syke eldre

Studiet inneholder følgende temaer

 • Multisyke eldre
 • Akutt funksjonssvikt
 • Sirkulasjonssvikt
 • Infeksjoner
 • Delir
 • Diabetes
 • Væskebehandling
 • Perifert venekateter
 • Parenteral ernæring
 • Oksygenbehandling
 • Smertebehandling

Videre utdanning

Aktuelle videreutdanninger er våre mastere i klinisk helsearbeid eller master i avansert klinisk sykepleie (AKS).

Samlinger

Det legges opp til tre samlinger à to dager. Samlingene består av både forelesninger og praktiske øvelser. Første samlingsdag er 10. januar.

 • 10. - 11. januar
 • 5. - 6. februar
 • 5. - 6. mars

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student