Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Kurset egner seg primært for ansatte i kommunehelsetjenesten, men er også aktuelt for de som arbeider med eldre i spesialisthelsetjenesten. Det fokuseres på kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med akutt syke eldre. Praktiske øvelser knyttet til observasjoner og tiltak ved de aktuelle tilstandene vektlegges.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2019
Studiepoeng
0
Oppstart
Vår 2020

Dette lærer du hos oss

Kurset vil gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid med eldre. Det er samlingsbasert slik at du kan delta selv om du er i arbeid.

Du vil lære mer om:

 • om multisyke eldre, akutt funksjonssvikt, infeksjoner, delir, diabetes, nyresvikt og smertelindring
 • å observere og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt
 • å utføre aktuelle prosedyrer knyttet til akutt syke eldre
 • å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser
 • å bidra til god symptomlindring i palliativ fase
 • å analysere faglige og etiske problemstillinger knyttet til akutt syke eldre

Studiet inneholder følgende temaer

 • Multisyke eldre
 • Akutt funksjonssvikt
 • Sirkulasjonssvikt
 • Infeksjoner
 • Delir
 • Diabetes
 • Væskebehandling
 • Perifert venekateter
 • Parenteral ernæring
 • Oksygenbehandling
 • Smertebehandling

Videre utdanning

Aktuelle videreutdanninger er våre mastere i klinisk helsearbeid eller master i avansert klinisk sykepleie (AKS).

Samlinger

Det legges opp til tre samlinger à to dager. Samlingene består av både forelesninger og praktiske øvelser.

Vårsemesteret 2020

5. og 6. februar 
4. og 5. mars 
1.og 2.april 

kl. 9:00 - 15:30

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie.

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Porsgrunn

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student