Videreutdanning i ernæring og helse – ernæringsarbeid i folkehelse og helsesektoren

Videreutdanning i ernæring og helse – ernæringsarbeid i folkehelse og helsesektoren

Studiet er rettet mot dagens og fremtidens folkehelsearbeid, ernæringsrelaterte helseutfordringer, samt ernæringsarbeid ved sykdom i ulike aldre.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Målsettingen er å bidra til å sikre god kvalitet på ernæringsarbeidet og gi studentene handlingskompetanse for å følge opp folkehelsearbeid og ernæringsrelaterte utfordringer i helse- og omsorgssektoren (kommune- og spesialisthelsetjenesten).

Hvorfor videreutdanning i Ernæring og helse?

Folkehelsemeldingen viser til at god organisering av måltidene, tilstrekkelig spisetid, hyggelige rammer og at måltidene har en viktig sosial funksjon er av betydning for både helse, trivsel og læring.

Faglig forsvarlig ernæringsarbeid i helsetjenestene krever både systemrettede tiltak og forståelse for den enkeltes livsvilkår, hverdagsliv og livsløp. Ernæringsfaglige kompetanse fordrer grundig vurderingskompetanse og evne til tverrfaglig samarbeid. Ernæringsfaglig kompetanse omfatter videre forståelse for sammenhengen mellom helse og sykdom og ofte sammensatte, uavklarte og langvarige behov for helsehjelp.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer til arbeid med ernæringsfaglige problemstillinger, både helsefremmende ernæringstiltak på individ og systemnivå og ernæringstiltak i utsatte grupper.  

Du blir kvalifisert til stillinger hvor ernæringsfaglige spørsmål er en del av arbeidet.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende temaer:

  • Grunnleggende ernæringskunnskap
  • Helse og ernæring
  • Kosthold og matkultur
  • Krav til forsvarlighet, økologi og bærekraft
  • Praktisk ernæringsarbeid
  • Kartlegging og ernæringstiltak
  • Brukermedvirkning, veiledning og kritisk tenkning

Slik er studiet

Undervisningen organiseres som deltidsstudium med seks samlinger på tre dager fordelt på to semestre. Læringsaktivitetene omfatter aktiv bruk av høyskolens digitale læringsportal, gruppearbeid, praktiske oppgaver og ressursforelesninger.

Studentene skal prøve ut ulike kartleggingsverktøy og metoder i egen praksis, samt gjøre praktiske oppgaver og vurderinger som dokumenteres i studentens arbeidsmappe og ved presentasjon i seminarer.

Undervisningen vil foregå ved både campus Drammen og Vestfold.

Samlingsdatoer for vårsemesteret 2019 vil bli lagt ut når studiet åpner for søking.

 

Opptakskrav

Høyskoleutdanning innen sykepleie, vernepleie, ergoterapi eller sosialfag, og minimum ett års praksis. Kan også søkes på grunnlag av realkompetanse (se studieplan).

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student