Tverrfaglig videreutdanning i helsefremmende veiledning

Tverrfaglig videreutdanning i helsefremmende veiledning

Målet med studiet er å utvikle avansert kompetanse i helsefremmende veiledning, individuelt og i grupper.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke åpent for søking
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor helsefremmende veiledning?

Målet med studiet er å utvikle avansert kompetanse i helsefremmende veiledning, individuelt og i grupper. I helsefremmende veiledning er det et mål å bistå personer, fagmiljøer og/eller arbeidsgrupper i å identifisere ressurser og muligheter som bidrar til bevegelsen mot å ha det bra og fungere godt i samarbeid med andre. Sentralt i studiet er opplevelsesorientert læring og bruk av kreative metoder for selvutvikling og å fremme relasjonskompetanse.  

I undervisningen brukes veilednings- og coachingmetodikk, kunst- og utrykkspedagogikk, kommunikasjonstrening, løsningsorienterte samtaler og gruppedynamiske- og reflekterende prosesser.

Studiet passer for lærere, førskolelærere, sosionomer, sykepleiere, fysioterapeuter, vernepleiere, barnevernspedagoger, ansatte i kriminalomsorgen/politiet, ansatte i NAV og om du jobber med attføring eller rehabilitering.

Dette er helsefremmende veiledning

Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning med et helsefremmende perspektiv. Det er organisert som et deltidsstudium over 2 semestre, inndelt i fellessamlinger, samlinger i basisgrupper og praksis på 20 timer.

 • Hovedområde 1: Teorigrunnlaget i helsefremmende veiledning
 • Hovedområde 2: Metoder i helsefremmende veiledning

Noen sentrale temaer:

 • Salutogenese = læren om det som bringer helse
 • Empowerment
  • Makt og bemyndigelse (= empowerment) i helsefremmende veiledning
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
  • Sansebevissthet  
  • Følelsesbevissthet og vitalitet
  • Mot 
 •  Kunst- og uttrykkspedagogikk
 • Selvrefleksivitet og reflekterende prosesser
  • Selvavgrensing
 • Engasjement i veiledning
 • Essayistisk fagskriving
 • Kreative metoder i veiledning
 • Oppmerksomt nærvær og livsstyrketrening
 • Løsningsfokusert tilnærming (LØFT)
 • Reflekterende team

Samlinger

Fellessamlingene går over to dager, onsdag og torsdag. Det er 4 samlinger i høstsemesteret og 5 samlinger i vårsemesteret. Samlinger i basisgrupper skal ha en varighet på 4 timer, og legges til mellomperiodene, til sammen 8 gruppesamlinger. Basisgruppenes samlinger planlegges og avtales i gruppen. Praksis på 20 timer strekker seg over en 8 - 10 ukers periode og legges til vårsemesteret.

Opptakskrav

Treårig høgskole- eller universitetsutdanning og ett års yrkespraksis etter endt utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader kr. 24.000,- + semesteravgift kr. 785,-
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student