Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Videreutdanning for HSNs praksisveiledere.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
19.09.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2017

Motivert og dyktige praksisveiledere i ulike deler av helsetjenesten er helt avgjørende for god kvalitet på studentenes praksisstudier.

Dette lærer du hos oss

  • Du lærer å stille presise og gode kliniske spørsmål
  • Du lærer å søke etter forskning og ny kunnskap som kan brukes i fagutvikling
  • Du lærer å kritisk vurdere forskningsresultater for å kunne bruke de i din praksis
  • Du lærer hvilke faktorer som er viktig for å implementere kunnskapsbasert praksis i din arbeidshverdag

Organisering

Studiet har en sterk forankring i praksis. Det legges opp til at deltagerne tar med kliniske spørsmål fra egen hverdag som utgangspunkt for konkrete søk etter oppdatert kunnskap på området. Samlingene består av en kombinasjon av teori og praktisk trening i å finne og kritisk vurdere ny kunnskap. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Samlinger

Studiet går over to semester.

  • Studiestart 20. september 2017.
  • Samlinger høsten 2017: 20.-22. september og 6.-7. november.

Opptakskrav

Treårig relevant høgskole eller universitetsutdanning.

Du må være praksisveileder for HSNs studenter.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student