Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Det stilles krav til at dagens helsetjenester skal være kunnskapsbaserte. Kunnskapsbasert praksis handler om å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Kunnskapsbasert praksis innebærer at helsepersonell bruker ulike kunnskapskilder i praksis for å styrke beslutningsgrunnlaget.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Formålet med denne videreutdanningen er å hjelpe deg til å bevisstgjøre hvor du henter din kunnskap fra, lære metoder for hvordan du skal søke deg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen, samt kritisk vurdere denne.

Dette lærer du hos oss

  • Du lærer å stille presise og gode kliniske spørsmål
  • Du lærer å søke etter forskning og ny kunnskap som kan brukes i fagutvikling
  • Du lærer å kritisk vurdere forskningsresultater for å kunne bruke de i din praksis
  • Du lærer hvilke faktorer som er viktig for å implementere kunnskapsbasert praksis i din arbeidshverdag

Organisering

Studiet har en sterk forankring i praksis. Det legges opp til at deltagerne tar med kliniske spørsmål fra egen hverdag som utgangspunkt for konkrete søk etter oppdatert kunnskap på området. Samlingene består av en kombinasjon av teori og praktisk trening i å finne og kritisk vurdere ny kunnskap. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Samlinger

Studiet går over to semester.

 

Opptakskrav

For å søke kreves det utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig høgskole eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Det stilles krav om 1 års relevant praksiserfaring.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student