Videreutdanning i personorientert helserett

Videreutdanning i personorientert helserett

Studiet gir en generell innføring i helserett og prinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten. Studiet egner seg for personer med helse- eller sosialfaglig bakgrunn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.05.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Behovet for kompetanse i helserett er stort både i spesialisthelsetjenesten, i kommuner, NAV og hos private aktører. For fagpersoner som arbeider i ledende stillinger er det nødvendig å ha kunnskap og forståelse om aktuelt lovverk. Også fagpersoner som jobber direkte med pasienter, klienter, pårørende og så videre, vil ha nytte av kompetansen som studiet gir.

Videreutdanningstilbudet er basert på at studentene har bachelorgrad og passer for personer som arbeider på ulike områder innen helse- og sosialsektoren.

Dette lærer du hos oss

Studiets mål er å gi grunnleggende kunnskap om hvilke rettsregler som gjelder innen sentrale deler av helse- og sosialtjenesten.

Vi vil belyse temaer som etikk, forsvarlighet, pasient- og brukerrettigheter, helsepersonells rettigheter og plikter, samtykkeregler, bruk av tvang, innsynsrett, klagerett og klageordninger.

Personorientert perspektiv

Aktuelle problemstillinger som studentene møter i sin arbeidssituasjon blir analysert og lovtekster blir tolket. Problemstillinger belyses også i et etisk og personorientert perspektiv. Personorientering innebærer å ta den enkeltes muligheter og verdier som utgangspunkt og se den enkelte som en hel person.

Samlinger

Studiet er organisert som et deltidsstudium med samlinger. Det gjennomføres totalt fem samlinger a 3 dager over to semestre, dvs. to samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret.

Samlingene består av en kombinasjon av teori og gruppearbeid. Mellom samlingene er det studieoppgaver som studentene må løse. Studiet avsluttes med en individuell skoleeksamen.

Samlingstidspunkter studieåret 2019/2020

4., 5. og 6. september 2019
6., 7. og 8. november 2019
13., 14. og 15. januar 2020
11., 12. og 13. mars 2020
15., 16. og 17 april 2020

Undervisningen er fra kl. 9:00 - 15:00

Eksamen 12.05.2020
 

 

Opptakskrav

For å søke kreves det utdanning på bachelornivå eller tilsvarende 3-årig relevant høgskole eller universitetsutdanning.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

  • Antall semester: 2
  • Kostnader Studieavgift kr. 15.000 pr semester + semesteravgift kr 922,-
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student