Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Ønsker du mer kunnskap om psykisk helse og utfordringer? Videreutdanning i psykisk helsearbeid gir deg økt kompetanse i arbeid med mennesker som sliter psykisk, med forebygging av psykiske lidelser og fremming av psykisk helse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Undervisningen er samlingsbasert og vil være annenhver gang ved våre campuser i Vestfold og Porsgrunn.

Hvorfor videreutdanning i psykisk helsearbeid?

Psykisk helsearbeid er en tverrfaglig videreutdanning for ansatte i helse- og sosialtjenesten som ønsker økt kompetanse i arbeid med mennesker med psykiske problemer og lidelser samt forebygging av psykiske lidelser.

Det er et mål at den psykiske helsetjenesten ikke kun skal knyttes til den medisinske spesialiteten psykiatri, men også se psykisk helsearbeid i en sosial, samfunnsmessig og kulturell sammenheng.

Hva slags jobb får du?

Videreutdanning i psykisk helsearbeid gir arbeidsmuligheter både innenfor den kommunale helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Utdanningen kvalifiserer til arbeid med helsefremmende omsorg og pleie, behandling og rehabilitering.

Som psykisk helsearbeider vil du arbeide i spenningsfeltet mellom samfunn og psykiatri, og samarbeide med brukere, pasienter, pårørende og nærmiljø.

Dette lærer du på videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studiet vil gi deg grunnleggende kunnskap om biologiske, sosiale, kulturelle og åndelige aspekter ved menneskets psykiske helse, og utforske sammenhengen mellom psykisk lidelse og disse aspektene. Gjennom utdanningen vil du lære å se brukerens eller pasientens egne ressurser som en del av behandling eller forebygging, og du vil tilegne deg forskningsbasert kunnskap som gjør deg i stand til å møte de utfordringene hver enkelt brukers situasjon vil kreve.

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 800,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell må bekostes av hver enkelt student.

Videre utdanning

Videreutdanningen i psykisk helsearbeid kan, der øvrige opptakskriterier er oppfylt, utgjøre 60 studiepoeng av totalt 120 studiepoeng i en mastergrad. Det åpnes for slik innpasning ved flere masterstudier ved ulike utdanningsinstitusjoner i Norge.

Slik er studiet

Studiet er et 60 studiepoeng deltidsstudium over to år (fire semestre). Studiet er samlingsbasert. Annenhver samling vil være ved campus i Porsgrunn og Vestfold. Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 

  • Høst 2019   1. semester: Uke 37, 39, 42, 46  (Eksamen i uke 48 og 49).
  • Vår 2020     2. semester: Uke 04, 07, 11, 17  (Eksamen i uke 19 og 20).
  • Høst 2020   3. semester: Oversikt kommer senere
  • Vår 2021     4. semester: Oversikt kommer senere

Informasjon om praksis vil du finne i studieplanen under emne 3 og informasjon om gruppe prosjektoppgave vil du finne under emne 4. 

Opptakskrav

3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning på høyere nivå. I tillegg kreves minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med 2-årig høyere helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan også tas opp. Søkere med en annen 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student